– Et spørsmål om ressursforvaltning

Dette er et spørsmål om samlet ressursforvaltning, understreker administrasjonssjef i Fagforbundet, Gunnar Gussgard.

Publisert Sist oppdatert

I kommentar til de ansattes protester påpeker Gunnar Gussgard at hensikten med skissen han la fram var å få en diskusjon om hvordan arbeidet med samordning av ressursene skal videreføres, i tråd med landsstyrets vedtak fra 2005.

”Både skriftlig og muntlig ble tre forhold understreket: 1) Dette er et spørsmål om samlet ressursforvaltning, 2) Fagbladet skal fortsatt redigeres etter redaktørplakaten, og 3) Dette er en skisse fremmet av administrasjonen, og er ikke et forslag til vedtak verken fra administrasjon eller arbeidsutvalg”, skriver Gussgard.

Færre blader

Han sier videre at forslaget om å vurdere en reduksjon i antall utgivelser fra elleve til åtte i året, også må ses i sammenheng med ønsket om en mer samlet og bedre utnytting av kommunikasjonsressursene i forbundet:

“Vi må ta hensyn til ønsker om for eksempel mer yrkesfaglig informasjon, mer målrettet informasjon til ungdommer, pensjonister og medlemmer med minoritetsetnisk bakgrunn. Derfor må vi vurdere behovet for nye informasjonsprodukter. For å frigjøre ressurser til dette, vurderes det blant annet å redusere antall utgivelser av Fagbladet”.

Powered by Labrador CMS