Faktisk: NTB gjenga delvis uriktig påstand fra statsråd Mæland

Faktasjekk fra Faktisk.no.