Raumnes-redaktør Fred C. Gjestad fotografert under rettsrunden i Øvre Romerike tingrett.
Raumnes-redaktør Fred C. Gjestad fotografert under rettsrunden i Øvre Romerike tingrett.

Høyesterett avviser anke fra taxieier i søksmål mot lokalavis

Tapte på nytt mot Raumnes.

Publisert Sist oppdatert

Oppdatert med kommentar fra advokat Per Danielsen.

Etter å ha tapt i tingretten og lagmannsretten, ønsket taxieieren å få ærekrenkelsessaken mot lokalavisen Raumnes behandlet av Høyesterett. I dag kom svaret: Et enstemmig ankeutvalg avviser anken.

Dermed blir dommen fra Eidsivating lagmannsrett stående.

Søksmålet har sin bakgrunn i en kritisk artikkelserie om pengebruk og veivalg i elevtransport i Nes kommune på Romerike. I serien mente taxieieren seg uthengt med navn.

I tillegg til avisen, ble redaktør Fred C. Gjestad og daværende journalist i Raumnes, Thomas Frigård, saksøkt av taxieieren.

Det foreligger ingen ærekrenkelse mot taxieieren, slo Øvre Romerike tingrett fast i sin dom i november 2019.

Eidsivating lagmannsrett så annerledes enn tingretten på spørsmålet om avisens ytringer var ærekrenkende da den behandlet anken høsten 2020. Den valgte likevel å opprettholde frifinnelsen fra tingretten.

Lagmannsretten mente imidlertid at redaktør Gjestad i en avisleder hadde framsatt ærekrenkende beskyldninger mot drosjeeieren. Men konkluderte videre med at ytringen i lederen var innenfor avisens ytringsfrihet.

Advokat Per Danielsen har representert taxieieren i alle rettsinstanser. I en epost til Journalisten skriver han:

– Det er leit at Høyesterett ikke vil behandle saken. Høyesterett dukker dermed unna de prinsipielle problemstillingene saken reiser, dessverre.

Danielsen påpeker også at det utvalget har besluttet, er å nekte anken fremmet.

– Det er altså ikke tatt stilling til saken ved å avvise. Begrunnelsen er at saken ikke har tilstrekkelig betydning utenfor den foreliggende sak, som det heter i beslutningen. Det betyr at det står åpent om Høyesterett vill ha gitt drosjeeieren medhold om saken var sluppet inn.

Powered by Labrador CMS