Jon Wessel-Aas fører saken Indie Film har anket til Høyesterett.
Jon Wessel-Aas fører saken Indie Film har anket til Høyesterett.

Anke fra TV 2-dokumentar får full behandling i Høyesterett

Kjemper for å få bruke lydopptak fra retten i dokumentarserie.

Publisert Sist oppdatert

Anken fra produksjonsselskapet Indie Film, som jobber med en kommende dokumentarserie for TV 2, får full muntlig behandling i Høyesterett.

Journalisten har tidligere omtalt anken, som ble sendt etter at lagmannsretten avslo at produksjonen kunne bruke lydopptak fra straffesaken til «direktøren Øystein», som er hovedtema for dokumentarserien.

Denne typen anke behandles normalt skriftlig av Høyesteretts ankeutvalg, men saken skal nå behandles av Høyesterett i avdeling, med fem dommere og full muntlig ankeforhandling.

Advokat Jon Wessel-Aas fører saken for Indie Film.

– Det er noe som besluttes i noen få saker, der Høyesteretts ankeutvalg mener at en ankesak som i utgangspunktet skal behandles skriftlig av ankeutvalget, reiser spørsmål av prinsipiell betydning og som krever grundigere prosedyre og behandling. Motpart i saken blir da staten, sier Wessel-Aas til Journalisten.

De delene av lydopptaket som Indie Film ønsker å bruke i dokumentarserien, gjelder Øysteins forklaring og forsvarerens prosedyre i lagmannsretten i 2016. Begge har gitt samtykke til publisering, men aktoratet har motsatt seg offentliggjøring av opptaket og lagmannsretten avslo Indie Films begjæring.

Lydopptaket ble utført av en tilskuer til rettssaken.

Wessel-Aas har tidligere uttalt til Journalisten at han mener produksjonen ikke trengte å spørre om lov i utgangspunktet:

– Det er ikke uvanlig at media søker om lov til å gjøre opptak fra straffesaker. Men det har nok ikke vært så mange tilfeller som dette – hvor det er gjort et i utgangspunktet lovlig opptak, som flere år etter at rettssaken er avsluttet kommer en redaksjon i hende.

Powered by Labrador CMS