Øystein Stray Spetalen skulle egentlig blitt værende på gangen da PFU behandlet klagen mot Dagbladets reklamevideo for Forsvaret. Foto: Martin Huseby Jensen
Øystein Stray Spetalen skulle egentlig blitt værende på gangen da PFU behandlet klagen mot Dagbladets reklamevideo for Forsvaret. Foto: Martin Huseby Jensen

Spetalen skulle blitt på gangen

Er inhabil i klagebehandling av saker mot Dagbladet.

Publisert Sist oppdatert

Under møtet i Pressens Faglige utvalg i forrige uke deltok varamedlem Øystein Stray Spetalen for første gang. Utnevnelsen av den kjente investoren som varamedlem i utvalget ble av Anders Giæver i VG omtalt som en spøk. Giæver beskriver Spetalen som «pressens svorne fiende».

Giæver skriver i kommentaren: «Hadde PFU vært en ordentlig domstol og Spetalen en potensiell meddommer eller jurymedlem, ville han selvfølgelig bli erklært inhabil.»

Skulle blitt på gangen

Og selv om PFU bare er fordømmende, betyr ikke det at habiliteten er lagt på hyllen. I nesten hvert eneste utvalgsmøte skjer det at en av utvalgets medlemmer må på gangen på grunn av inhabilitet. Som oftest gjelder det når mediet til et av medlemmene fra pressen er klaget inn. 

Men det skjer også en sjelden gang at medlemmene fra allmenheten har erklært seg inhabile. Slik nettopp Spetalen gjorde under klagebehandlingen mot TV 2 og Arne Hjeltnes. Investoren opplyste at Hjeltnes er en god venn og at han derfor ikke kunne behandle klagen mot programmet. Sammen med TV 2s Øyvind Brigg trakk han ut på gangen.

Da saken var ferdig behandlet, kom Spetalen inn igjen. Det skulle han visstnok ikke ha gjort. For ifølge generalsekretær Kjersti Løken Stavrum var det en glipp at Spetalen var til stede under vurderingen av om Dagbladet hadde brutt god presseskikk med sin reklamefilm for Forsvaret. Spetalen og tidligere ambulansesjåfør Erik Schjenken vurderes som inhabile når saker knyttet til Dagbladet kommer opp til behandling.

Bakgrunnen er først og fremst Spetalens søksmål mot Dagbladet, hvor han først vant fram i tingretten og senere gikk til forlik med mediehuset i lagmannsretten. Pengene Spetalen fikk med seg fra forliket skal gå til et fond for personer som opplever seg utsatt for overgrep i mediene. Spetalen har fortalt til Journalisten at selv om det så langt ikke er noen som har mottatt penger fra fondet, har han planer om å opprettholde det.

Hjalp Schjenken

Den andre årsaken til at Spetalens habilitet er utfordret, er at han hjalp Schjenken i hans rettssak mot Dagbladet. Investoren stilte med økonomiske garantier for ambulansesjåføren.

Da de to ble innstilt som varamedlemmer i PFU i fjor, forfattet Dagbladets sjefredaktør John Arne Markussen et notat til styret i Norsk Presseforbund i slutten av juni 2014, hvor han ytret bekymring om de to nye varamedlemmenes habilitet. Dialogen mellom Markussen og Presseforbundet varte til et stykke ut i september.

Konklusjonen i styret var at de to ikke konsekvent kunne erklæres inhabile, men at dette vurderes fra sak til sak.

Henrik Syse har representert allmennheten i utvalget i nærmere tolv år og er den klart lengstsittende av dagens medlemmer. Han har i denne perioden selv erklært seg inhabil tre ganger. Sist like før jul, fordi han kjente en av klagerne.

- Terskelen for å erklære inhabilitet må være moderat. Det skal ikke være noen tvil om at det ikke er bindinger til dem som er med på å ta avgjørelser.  Vedkommende må også selv føle seg bekvem med å være med på avgjørelsene.

Syse legger til at det ikke kan være slik at et medlem utelukkes fordi hun eller han har hatt med en person å gjøre tidligere.

- Jeg har vært skribent i Aftenposten og i Vårt Land og mottatt betaling for dette. Jeg er ikke inhabil av den grunn.

Den erfarne representanten sier det er viktig at utvalget bruker tid på habilitet og drøfter denne grundig slik at det ikke hersker noen tvil i spørsmålet.

En glipp

Spetalen skulle altså ikke ha kommet tilbake til møtebordet da saken mot TV 2 var ferdig behandlet.

- Det var en glipp, sier generalsekretær Kjersti Løken Stavrum. Hun forklarer at omstendighetene rundt klagen, at det var tekstreklame det handlet om, gjorde at hun ikke var helt skjerpet på spørsmålet om hablilitet.

- Men han påvirket ikke utfallet med sin tilstedeværelse, sier hun.

Generalsekretæren sier ellers at det ikke vil være naturlig at Schjenken og Spetalen blir kalt inn som vararepresentanter samtidig, på grunn av relasjonen de to mellom.

Markussen i Dagbladet bekrefter at Løken Stavrum ringte ham for å informere om glippen og beklage at Spetalen var til stede under behandlingen av klagen mot mediehuset.

- Han skulle ikke vært i rommet, han er inhabil. Vi hadde en avtale med Presseforbundet om å passe på habiliteten, sier sjefredaktøren.

Spørsmålet er hvor lenge Spetalen og Schjenken skal være under habilitetslupen.

- Det er ikke noe som kan gjelde i evig tid, sier generalsekretæren.

Hun ser for seg at det i første omgang er naturlig å vurdere for inneværende periode. Det betyr at habliteten til de to vurderes fra sak til sak fram til høsten 2016.

Powered by Labrador CMS