Yngve Slettholm. Foto: Birgit Dannenberg
Yngve Slettholm. Foto: Birgit Dannenberg

Kopinor-millioner i julegave

Godt år for opphavsrettsorganisasjonen Kopinor gir ferske millioner til ansatte, redaktører og utgivere.

Publisert Sist oppdatert

Mandag foretar Kopinor årets siste utbetaling, som innebærer at 25 millioner kroner fordeles til norske opphavspersoner og utgivere.

Dette bringer de samlede vederlagene til norske rettighetshavere i 2008 opp i 151,1 millioner krone. Det er nesten 10 millioner mer enn i 2007, og den nest høyeste utbetalingen i Kopinors historie. Det beste året var 2002, med 184 millioner kroner.

9,1 millioner til NJ

Norsk Journalistlag får tildelt til sammen 9,1 millioner kroner fra Kopinor i år, mot 8,8 millioner i 2007. NJ bruker midlene til kollektive formål, som Institutt for Journalistikk, reisestipend, journalistfaglig virksomhet og konferanser.

Andre medieorganisasjoner mottar følgende i 2008: Mediebedriftenes Landsforening 3,6 millioner (3,5 mill. i 2007), Den Norske Fagpresses Forening 2,9 millioner (2,7 mill.) til opphavspersoner og 4,0 millioner (3,8 mill.) til utgiverne og Norsk Redaktørforening 1,8 millioner (1,8 mill.)

Kollektive avtaler

Kopinor-midlene kommer fra kollektive avtaler om betaling for den kopieringen som skjer i skoler, høyere utdanning, forvaltning, menigheter og næringsliv. Betalingen sluses tilbake til opphavsmenn og utgivere og fordeler seg slik i 2008:

* 102,5 millioner til forfattere og bokforlag

* 22,3 millioner til presse

* 12,7 millioner til musikk

* 13,6 millioner til billedkunst, foto og design

Digital kopiering på gang

– Kopinor forvalter rettigheter til forleggere, forfattere, journalister, billedkunstnere og komponister, til sammen flere tusen rettighetshavere som vi inngår avtaler på vegne av. Kopinor arbeider nå for at alle avtaler blir oppdatert i takt med innføring av digital kopiering, nedlasting og spredning. I skolene kan man allerede fullt lovlig kopiere digitalt i medhold av kopieringsavtalene, sier Kopinors administrerende direktør Yngve Slettholm.