Kulturminister Anniken Huitfeldt. Foto: Birgit Dannenberg
Kulturminister Anniken Huitfeldt. Foto: Birgit Dannenberg

Støtter lokalradiobehandlingen

Sivilombudsmannen støtter prosessen i departementet.

Etter å ha behandlet en klage fra radioselskapet QFM Norge på klageprosessen i samband med tildeling av lokalradiokonsesjoner, har Sivilombudsmannen kommet fram til at det ikke er grunnlag for å granske departementets behandling av klagene.

– Dette viser at prosessen er gjennomført korrekt i departementet, sier kulturminister Anniken Huitfeldt i en pressemelding.

Ombudsmannen skriver i brev til klageren at det ikke er holdepunkter for rettslige innvendinger mot departementets handlemåte. Ombudsmannen mener at det heller ikke er grunnlag for å påstå at departementet har tatt usaklige eller utenforliggende hensyn i saken.

Powered by Labrador CMS