Nettkjenning hos Dagbladet

Overskudd med drahjelp fra sosiale medier.

2010 ble et godt år for nettselskapet DB Medialab, selskapet som driver Kjendis.no og Dagbladet.no samt har et 50 prosent eierskap i Start Network.

Driftsinntektene økte med nesten 25 millioner kroner, til 131 millioner. 24 av disse millionene er riktignok forliksbeløpet selskapet mottok i Nettbysaken.

Kutt i lønningene

Selv om annonseomsetningen på slutten av året i fjor var bedre enn fjerde kvartal 2009, falt annonseinntektene totalt. Inntektene fra reklame på nettsiden endte på 99,6 millioner kroner i 2010, hvilket er en svak nedgang på 1,2 millioner kroner.

Samtidig ble driftskostnadene kuttet med like under 14 millioner kroner. Særlig er det kuttet i lønnskostnadene. Med avgifter og pensjonskostnader er lønnsposten redusert med 5,6 millioner kroner fra 2009 til 2010. I samme periode er antall årsverk redusert fra 73 til 62.

Dermed klarte DB Medialab å heve driftsresultatet fra et underskudd på 9,5 millioner kroner i 2009 til et driftsoverskudd på 28,9 millioner.

Før skatt leverte nettselskapet et overskudd på 29,4 millioner kroner.

Tilbake fra Start

Start Network AS - som eies fifty-fifty av DB Medialab og SOL og driver Start.no - leverte 3,4 millioner kroner i driftsinntekter og fikk i fjor et overskudd på 119.808 kroner.

Ved utgangen av fjoråret var DB Medialab skyldig konsernbidrag til Berner Gruppen på 44,2 millioner kroner.

Powered by Labrador CMS