Dagens Næringsliv venter på leserne på nettbrett. Arkivfoto
Dagens Næringsliv venter på leserne på nettbrett. Arkivfoto

Inntektsbortfall i NHST

9,5 millioner av inntektene forsvant kvartal mot kvartal hos Dagens Næringslivs eier NHST Media Group.

Selskapet hadde en omsetning i første kvartal i år på 292,3 millioner kroner. Samtidig var kostnadene på 299,7 millioner kroner. Det ga mediekonsernet et driftsunderskudd i første kvartal på 7,3 millioner kroner, mot et overskudd på to millioner i samme periode i fjor.

Ifølge kvartalsrapporten skyldes underskuddet blant annet nedjusteringer som følge av nye inntektsføringsprinsipper i MyNewsdesk.

Digitale inntekter

Så langt i år har konsernet arbeidet med å justere prisene på abonnement. Dette slik at analoge og digitale tilbud skal harmonere mer på pris. Etter det Journalisten skjønner arbeides det i DN med å finne muligheter til å hente ytterligere inntekter fra brukerne av nettstedet DN.no. Konsernets fiskeriaviser IntraFish og FiskeribladetFiskaren har lenge krevd betaling for sitt innhold på nett.

Av de digitale inntektene utgjør abonnement 29 prosent og innholdssalg 55 prosent.

I konsernets klart viktigste forretningsområde, Dagens Næringsliv, som står for 59 prosent av omsetningen, falt inntektene med 2,3 millioner til 173,1 millioner kroner.

DNs opplagsinntekter økte til 55 prosent av inntektene, fra 50 prosent i første kvartal i fjor. Driftsresultatet i området som omfatter DN.no, DN og TDN Finans endte på i underkant av 13 millioner kroner, i overkant av to millioner svakere enn ved samme tid i fjor.

Tøft globalt

Det er langt bedre enn driftsresultat for forretningssegmentet Global som blant annet omfatter TradeWinds og Upstream. Denne delen av konsernet leverte et driftsunderskudd på 9,4 millioner kroner. Det er hele 3,7 millioner svakere enn ved samme tid i fjor.

Omsetningen for de internasjonale publikasjonene falt med fire prosent til 59,6 millioner kroner.

Antall ansatte i konsernet fortsetter å øke som følge av nye satsinger og ekspansasjoner som i MyNewsdesk. Mens antallet i kriseåret var nede i 674, er det nå 728 ansatte i mediekonsernet, fordelt på 721 årsverk.