NJ advarer mot produktplassering

I en høringsuttalelse advarer Norsk Journalistlag mot å tillate mer daglig tv-reklame og produktreklame i programmene.

Publisert Sist oppdatert

Høringsuttalelsen er oversendt Kultur- og kirkedepartementet, i forbindelse med revisjonen av EUs tv-direktiv «Television without Frontiers». NJ deler bekymringen til andre europeiske journalistorganisasjoner når det gjelder EU-kommisjonens forslag om åpning for produktplassering og for ytterligere liberalisering av reglene for fjernsynsreklame.

Frykter økt kommersialisering

NJ frykter at en utvidelse av grensene for tillatt daglig mengde reklame i fjernsyn, og liberalisering av adgangen til plassering av fjernsynsreklame, kun vil medføre en ytterligere kommersialisering av europeisk fjernsyn.

– En utvikling vi frykter bare bidrar til å undergrave eiernes vilje til å satse på utvikling av uavhengig, kritisk journalistikk og smalere programmer, skriver NJ i sin høringsuttalelse.

Vil ha nasjonalt forbud

NJ tar overfor departementet til orde for at det må åpnes en generell, nasjonal adgang til å forby produktplassering i fjernsynsprogrammer. Det er ikke tilstrekkelig å beskytte rene nyhetssendinger, barneprogrammer og religiøse programmer, mener organisasjonen.

«Det er i tillegg behov for en vid definisjon av begrepet nyhetsprogram. Her bør inngå både rene nyhetssendinger, aktualitetsprogrammer, magasinprogrammer om politikk, vitenskap, forskning, kultur og sosiale spørsmål, samt debattprogrammer om aktuelle samfunnsspørsmål», skriver NJ.

Ønsker pluralisme

NJ advarer videre mot å undergrave målsettingene om pluralisme i europeiske medier. NJ mener at reguleringen av europeisk fjernsynsindustri må støtte opp under et uavhengig public service-oppdrag innenfor europeisk kringkastingsvirksomhet.

Powered by Labrador CMS