Landsstyret vedtok ny lønn for NJs lederduo, her med ryggen til, Hege Iren Frantzen og Dag Idar Tryggestad. Foto: Martin Huseby Jensen
Landsstyret vedtok ny lønn for NJs lederduo, her med ryggen til, Hege Iren Frantzen og Dag Idar Tryggestad. Foto: Martin Huseby Jensen

NJs lederduo økte lønna med 2,1 prosent

Hvor mye pensjonen til leder Hege Iren Frantzen og nestleder Dag Idar Tryggestad vil koste, er uvisst.

Publisert Sist oppdatert

Det vedtok landsstyret i Norsk Journalistlag (NJ) denne uken. Lederen har etter vedtaket en årslønn på 1,033 millioner kroner fra 1. juni og nestlederen en årslønn på 976.000 kroner.

– Vi har lagt vekt på at de skal ha en reallønnsutvikling, samtidig som vi må ta hensyn til at NJ ikke har så veldig god økonomi, sier Håkon Okkenhaug, som leder NJs lønnsutvalg.

Dermed har alle fått en lønnsøkning litt over prisveksten beregnet av SSB til 1,9 prosent fra juni 2016 til juni 2017, som lønnsutvalget la til grunn.

Det var NJs lønnsutvalg som foruten Okkenhaug består av Kjersti Fikse Ness og Frank Lynum som innstilte på lønnsjusteringen overfor landsstyret.

Årskort hos SAS

Ifølge sakspapirene måtte NJ-ansatte og lederduoen forlate møtet under behandlingen, som ifølge Okkenhaug kun tok ti minutter.

– Det var en orientering fra meg, og noen spørsmål. Ingen store diskusjoner.

Landsstyret vedtok i fjor at lønnen til lederduoen skal ta høyde for at de to har særlig selvstendige ansvars- og fullmaktsområder, og at det fordres tilgjengelighet utover normalarbeidstiden. Fjorårets vedtak fikk imidlertid ikke noen særskilt betydning for lønnsjustering, utover at det ikke tillegges variable tillegg for ubekvem arbeidstid.

– Våre ledere har en lønn som reflekterer at de er på jobb 24/7.

Det forrige lønnsutvalget inngikk en avtale med Dag Idar Tryggestad fra Bergens Tidene (BT) om å dekke boutgifter i Oslo og årskort på SAS.

– Det skulle bare mangle. Vi vil at folk fra hele landet skal kunne være tillitsvalgte.

Pensjonskompensasjon

Okkenhaug sier at Tryggestad også skal bytte pensjonsordning fra BT og over på NJs ytelsesbaserte ordning. I notat til NJ heter det at Tryggestad ikke skal tape noe økonomisk på å gå over til NJ sin pensjonsordning. Men hvordan Tryggestad kommer ut økonomisk, blir først klart når man en gang i fremtiden vet hvor lenge han har vært ansatt i NJ. Derfor skal NJ bruke ekstern kompetanse på å beregne dette.

– Vi må få eksterne folk til å vurdere om ordningen han kommer fra er bedre eller dårligere enn NJs. Når han går tilbake til BT vil han ikke komme på ytelse.

– Så han vil få en kompensasjon som noen andre enn NJ vil beregne?

– Ja. Men det må gjøres senere. Vi vet ikke hvor gammel han vil være når han går tilbake.

NJs tidligere leder Thomas Spence er nå tilbake i Aftenposten som journalist. Okkenhaug sier at NJs forpliktelser overfor Spence ble avsluttet en gang i sommer, uten å ha hvilke summer det er snakk om.

Også for NJs leder Hege Iren Frantzen vil det trolig bli snakk om at NJ må betale en kompensasjon i fremtiden. Siden hun forlot NRK for NJ har allmennkringkasteren byttet pensjonsordning fra ytelse til innskudd.

– Det kan bli en problemstilling som dukker opp den dagen hun gir seg, sier Okkenhaug.

Utover lederen og nestlederen vedtok landsstyret å øke årslønnen til sekretariatsleder Torbjørn Brenna med 2,4 prosent til 925.700 kroner.

Fagstabklubben i NJs sekretariat forhandlet seg før sommeren fram til en lønnsvekst på 2,54 prosent mens Parat-klubben forhandlet seg fram til en lønnsøkning på 3,37 prosent. Journalisten kjenner til at denne var på et høyere nivå fordi man var enig om å korrigere for et utilsiktet lønnsetterslep over flere år.

For ordens skyld hadde journalistene i Journalisten et oppgjør på 2,01 prosent, inkludert det sentrale oppgjøret. I tillegg fikk journalistene en engangs vederlagskompensasjon tilsvarende 0,26 prosent, samt en frivillig treningsordning med en ramme på inntil 0,41 prosent.