Kristine Foss i Norsk Presseforbund har mottatt flere tilbakemeldinger fra helseforetakene, men må nok likevel belage seg på å purre på flere. Foto: Norsk Presseforbund
Kristine Foss i Norsk Presseforbund har mottatt flere tilbakemeldinger fra helseforetakene, men må nok likevel belage seg på å purre på flere. Foto: Norsk Presseforbund

Flere sykehus vil fortelle om tabber

I hvert fall om styrene deres synes det er greit.

For et par uker siden ble det kjent at Sykehuset i Østfold kunngjorde sine såkalte 3-3-meldinger på internett. Disse omhandler alvorlige hendelser som skjer ved sykehusene. Hendelser som har ført til, eller kunne ført til, betydelig personskade.

Da dette ble kjent berømmet jurist Kristine Foss sykehuset for å gjennomføre en slik åpenhet. Direktør Just Ebbesen ved sykehuset sa at dette er en erklæring om at ingen saker skal bli gjemt eller glemt.

Nesten halvparten har svart

Presseforbundets offentlighetsutvalg oppfordret da 40 helseforetak til å følge eksempelet i Østfold om å publisere de aktuelle meldingene. Så langt har litt færre enn halvparten svart.

Det som går igjen i tilbakemeldingene fra de 14 som har svart så langt, er at de i utgangspunktet er positive til en slik publisering, men at de ønsker å ta dette opp med sine respektive styrer når alt er i gang igjen etter sommeren.

Ved Sykehuset i Nordland, heter det at de ønsker å følge modellen til Sykehuset i Østfold. Akershus universitetssykehus har igangsatt arbeidet med å finne ut hvordan de skal publisere meldingene, og vil kontakte Østfold for innspill.

For gammelt system

Hos Sykehuset i Vestfold skal nettpubliseringssystemet være av en så gammel karakter at de ønsker å avvente publisering av 3-3-meldinger til nytt system er på plass på nyåret. Det foreligger ikke noen avgjørelser, men kommunikasjonssjef Merete B. Lindal skriver i en e-post til Presseforbundet at de følger med på det som skjer i Østfold.

Helse Finnmark “sjekker ut” mulig publisering, mens man ved Psykiatrien i Vestfold lover å gjøre en vurdering om man skal publisere 3-3-meldinger, og å komme med tilbakemelding.

– Oslo universitetssykehus vil legge ut informasjon om uønskede hendelser, påviste forbedringsforhold, erstatningssaker, pasientklager og positive tilbakemeldinger på våre nettsider etter å ha planlagt dette siden høsten 2010. Vi regner med at vi er på nett med dette i løpet av september, forteller Anders Baalsrud som er leder for stab sikkerhet ved sykehuset.

Må sladde

Fagdirektør Per Engstrand ved Sørlandet sykehus forteller at de har hatt fokus på offentliggjøring av meldingene i to måneder, men forteller i en e-post at det er langt fra så enkelt som bare å legge dem ut.

– Utfordringen har vært graden av sladding av identifikasjon av behandler og pleiepersonell som evt er oppgitt i dokumentasjon, det samme gjelder sladding i referater fra arbeidsgrupper som jobber med pasientskader, skriver han.

På Sørlandet vil de beslutte om de skal offentliggjøre meldingene eller ei i slutten av august. Ved Sykehuset i Telemark satser de på å fatte en beslutning før jul, mens de i Nord-Trøndelag vil ta fatt på vurderingene etter sommeren.

Må purre

Jurist Kristine Foss sier til Journalisten at hun synes det er positivt at alle som har svart har gitt uttrykk for at publisering av 3-3-meldinger er noe som de ser på som aktuelt.

– Og så er det bra at de tar det videre til sine styrer. Jeg ser ingen grunn til at de ikke ender med å publisere meldingene, sier Holm.

Over sommeren vil hun purre på helseforetakene som ikke har svart.

 

 

Powered by Labrador CMS