NRK Alltid Nyheter opprettholder nyhetstilbudet, nesten fram til jul. Foto: Birgit Dannenberg
NRK Alltid Nyheter opprettholder nyhetstilbudet, nesten fram til jul. Foto: Birgit Dannenberg

Slipper Alltid Nyhets-kutt

Men til jul blir den en del hermetikk i NRKs radiokanaler.

– Alltid Nyheter vil gi lytterne et godt tilbud denne høsten også, og vil eksistere også neste år, sier nylig avgått klubbleder Ragnhild Bjørge i Dagsnyttklubben.

I begynnelsen av september ble det gjennom Dagens Næringsliv kjent at NRK må kutte i nyhetstilbudet, blant annet på grunn av kostbare satsinger som ny tipsportal og et nettnyhetssenter. Blant de som kunne bli rammet var NRK Alltid Nyheter hvor det blant annet ble foreslått å redusere til sommersendinger utover høsten for å redusere kostnadene. Om ledelsen i NRK hadde gått for en slik løsning ville det bety at sendingene etter Nyhetsmorgen inneholdt oppdateringer fra BBC fram til klokken 15 på ettermiddagen.

Nå har NRK valgt å gå andre veier. Blant annet gjennom å kutte ni månedsverk fram til jul. Det betyr at dersom planene om å flytte radioansatte til det nye nyhetssenteret i NRK blir gjennomført, blir det ikke engasjert vikarer for disse.

Hørte argumentene

På den måten blir NRK Alltid Nyheters tilbud opprettholdt.

– Ledelsen var enige i våre argumenter om at det er dumt å legge ned en nyhetskanal når en ny regjering er underveis og det trolig kommer doble statsbudsjett, sier Bjørge.

Hun legger til at dette er typiske ostehøvelkutt som klubben egentlig er motstandere av, men som de går med på for de tre månedene fram til årsskiftet fordi klubben opplevde kuttene i utgangspunktet var lite gjennomtenkt.

Bjørge forteller at disse kuttene ikke er permanent og vil derfor ikke være en del av den større kuttrunden som ventes å skje i NRK neste år.

Slår sammen sendinger

Nyhetsdirektør Per Arne Kalbakk presiserer at det vil være to uker med sommerskjema på Alltid Nyheter. Disse tar til to uker før jul og ut året. Han forklarer at nettopp disse kuttene var de ledelsen fikk flest reaksjoner på fra klubbene.

– Vi gjennomfører ulike tiltak. Blant annet vil vi slå sammen noen vakter. Som nyhetsbullene på morgenene. Mens vi har separate buller på P1 og P2, velger vi å ha samsending mellom de to kanalene.

En annen måte NRK reduserer kostnadene før jul er å se på beredskap og bemanning i julen. Julen er dyre dager å ha folk på jobb.

– Har du ti stykker på jobb på én rød dag tilsvarer det ett månedsverk om du også tar turnusfri med i betraktningen.

– Betyr det at man i større grad enn før vil ha bakvakt hjemme?

– Vi har ikke endelig landet noen avgjørelser, men det er en av tingene vi ser på og jobber med sammen med klubbene.

Kalbakk legger til at det i tillegg vil bli mer hermetikk i magasinprogrammene i julen. Sendinger som vanligvis ville blitt produsert på røde dager lages før ferieavvikling.

– Men skjer det store hendelser legger vi hermetikken til side og får folk på jobb.