Foto: Birgit Dannenberg
Foto: Birgit Dannenberg

NRK-søkere måtte være offentlige

Da trakk flere søkere seg.

 

OBS! Undertegnede er søker på jobb som redaksjonssjef i NRK.

Mandag formiddag publiserte Journalisten to artikler med oversikt over jobbsøkere til redaktørstillinger i NRK, og redaksjonssjefjobber. I de to artiklene er alle navnene offentlige. Det sakene våre ikke forteller er at det på de i alt 13 søkerlistene er flere kandidater som har trukket seg fordi NRK ønsket å gå åpent ut med hvem som har søkt jobb hos dem.

Krevde offentlighet

– Det henger sammen med at da vi lyste ut stillingene sa vi at søkerne må påregne offentlighet. Nyhetsredaktørjobbene våre er offentlige og så har vi valgt en streng fortolkning av loven. Det er ikke gjort noen unntak, sier nyhetsdirektør Per Arne Kalbakk til Journalisten.

Kalbakk synes det er synd at flere har trukket seg som følge av den strikte linjen NRK har valgt å kjøre i denne sammenhengen.

En kjapp opptelling viser at i alt åtte søknader fordelt på fem stillinger trukket. Det kan være at disse kan bli kontaktet igjen på et senere tidspunkt.

– Om dette er noe vi vil gjøre igjen må vi vurdere ved veis ende. Dersom vi opplever at vi ikke har mange nok kvalifiserte søkere, kan det være at vi kontakter de som har trukket seg, sier Kalbakk.

Kan hente inn igjen

Han understreker at dersom det skulle bli endringer på søkerlistene vil NRK gå ut med disse i offentligheten, og da i god tid før ansettelse.

– Det er nå slik at i en del av rundene med lederjobber vi har hatt før , har vi fått både spørsmål og en del kritikk for at vi innvilget unntak fra regelen om åpne søkelister. Derfor valgte vi denne gangen å holde helt åpne.