Nyhetsdirektør Per Arne Kalbakk. Foto: Birgit Dannenberg
Nyhetsdirektør Per Arne Kalbakk. Foto: Birgit Dannenberg

Slik blir NRKs nyhetsdivisjon

Per Arne Kalbakk mener omorganiseringen vil hindre nye romkvinnesaker. 

I år har NRK gått gjennom en etisk krise i kjølvannet av den såkalte romkvinnesaken. Allerede 1. februar innførte NRK flere strakstiltak. Ett var å ha redaktør på jobb fram til klokka 20.

Fire redaktører

I mai ble det kjent at NRK innfører en rendyrket nyhetsdivisjon med tidligere programdirektør Per Arne Kalbakk som nyhetsdirektør. Siden begynnelsen av juni har han jobbet med å tegne det nye organisasjonskartet. Onsdag vedtok NRK-ledelsen hvordan den nye divisjonen skal organiseres.

Den ledes altså av Kalbakk, som selv beskriver endringen som at «nyhetene nå kommer rundt kringkastingssjefens bord».

Under seg får nyhetsdirektøren fire redaktører: publiseringsredaktør, reportasjeredaktør, magasin- og debattredaktør, samt produksjons- og utviklingsredaktør.

Overraskelser

Kalbakk beskriver de to første som henholdsvis «output» og «input». Han bruker selv romkvinnesaken som eksempel for å forklare de to:

– Hvis den saken hadde kommet opp i dag, ville redaktøren for reportasje ha ansvaret for den mens den er under utvikling. Redaktøren for reportasjen skal sikre at egensakene holder mål. Det skal ikke komme overraskende egensaker inn mot kvelden eller i helga, sier Kalbakk.

De fire redaktørene vil samlet ha ansvar for til sammen tolv sjefer som leder redaksjoner med mellom 25 og 30 personer. Det er omtrent som i dag.

Publiseringsredaktøren får redaksjonene nye medier, radio og tv. Reportasjeredaktøren får utenriks, økonomi og politikk, samt innenriks. Og under magasin- og debattredaktøren vil det være redaksjonssjefer for debatt, kultur og underholdning, samt format og planlegging.

Tydelighet

Kalbakk sier at han vurderte færre redaktører, men landet på fire. Blant annet av hensyn til medieetikk.

– Jeg var ute etter å ha tydelig redaktøransvar, som er enkelt å håndtere i hverdagen. Og en tydelig redaktørlinje. To innholdsavdelinger hadde blitt så stort at redaktøren ville mistet kontakten med gulvet.

– Et av målene mine var også at jeg ønsket en liten og effektiv øverste ledergruppe. Alle som sitter i møter vet at det er stor forskjell på å ha møter med fem og tolv deltakere.

Bakvakter

Med den nye organisasjonen fires det også på strakstiltakene som ble innført i vinter. Det vil ikke lenger være redaktør på jobb til klokka åtte om kvelden. Der får redaksjonssjefer og vaktsjefer et større ansvar. Men Kalbakk lover at redaktørene fortsatt skal være tilgjengelige om vanskelige saker dukker opp.

– Jeg tror ikke det er sunt for redaktører å jobbe 24 timer i døgnet. Men de skal være bakvakter, og de skal ha kontroll på alle planlagte egensaker i god tid før de publiseres.

– Så en vaktsjef en lørdag kveld er ikke illojal om hun eller han ringer opp i linja?

– Nei, da er man lojal. Det er helt nødvendig å lufte etiske problemstillinger. Vaktsjef skal få ros om det ringes opp i linja.

Versting

De siste tre årene er NRK blitt felt oftere i Pressens faglige utvalg (PFU) enn Aftenposten, VG, Dagbladet og TV 2 til sammen. Kalbakk sier han blir skuffet om den nye organisasjonen ikke bidrar til å få NRK vekk fra verstingplassen.

– Jeg har definitivt en nullvisjon for fellelser på kildekritikk og imøtegåelse. Og det er alltid et mål ikke å bryte pressens regler.

Derfor sier Kalbakk at presseetikk fortsatt skal ha en sentral plass i de daglige møtene. Gjennom jevnlige evalueringer vil Kalbakk bygge kultur for medieetiske refleksjoner blant de rundt 400 medarbeiderne på nyhetshuset på Marienlyst.

Inn på gulvet

Og Kalbakk selv flytter nå nærmere nyhetsproduksjonen. Om kort tid starter arbeidet med å bygge om nyhetsgulvet i Nyhetshuset. Der skal det skapes en fellesdesk som samler deskene for radio, tv og nett. Og direktøren selv får et kontor tilsluttet gulvet.

– Jeg har fått et oppdrag fra kringkastingssjefen. Og det har jeg tolket som at jeg skal være tettere på nyhetsarbeidet.

I forbindelse med den nye organisasjonen lyser NRK ut en rekke stillinger. Det eneste som er klart så langt er at nåværende Stein Bjøntegård får jobben som publiseringsredaktør.

Ansetter

Også flere av redaksjonssjefsstillingene lyses ut. Årsaken er at noen av dem endres noe sammenlignet med hvordan de var tidligere.

Den nye organisasjonen trer i kraft fra 1. oktober.

Powered by Labrador CMS