Trond Giske vil ikke gi ut manuset til en tale han holdt på et presseseminar. Foto: Martin Huseby Jensen
Trond Giske vil ikke gi ut manuset til en tale han holdt på et presseseminar. Foto: Martin Huseby Jensen

Vil se hva Giske ikke sa

Får ikke statsrådens talemanuskript, klager til Sivilombudsmannen.

Tirsdag i forrige uke holdt nærings- og handelsminister Trond Giske en tale på et medieseminar om den norske bergindustrien. Seminaret ble arrangert av LO og Norsk Industri, som senere har publisert talen på YouTube.

Allerede samme dag som talen ble holdt bad frilansjournalist Bente Bjercke om å få ut manuset for talen. Etter avslag klager hun nå Nærings- og handelsdepartementet inn for Sivilombudsmannen.

– Betydelig interesse

– Innholdet i den konkrete talen er av betydelig offentlig interesse. Det finnes opptak av talen Giske fremførte og det vil derfor være relevant å sammenligne manuset med den avholdte talen. Statsråden kom med en del uttalelser som bør ettergås, sier Bjercke, som klager inn saken på prinsipielt grunnlag.

– Jeg mener av prinsipp at talemanuskripter skal være offentlige, sier Bjercke, og viser som eksempel til at Utenriksdepartementet publiserer utenriksminister Jonas Gahr Støres taler på regjeringen.no med en merknad om at manuset må «sjekkes mot fremføring.»

Frilansjournalisten har de fire siste årene jobbet med regjeringens mineralsatsing som spesialfelt. På oppdrag fra Greenpeace har hun blant annet skrevet den ferske rapporten «Det nye norske gruveeventyret», men hun understreker overfor Journalisten at hun ikke er medlem av organisasjonen.

I 2009 ble Klassekampen felt for brudd på god presseskikk i Pressens faglige utvalg (PFU) for en sak Bjercke hadde skrevet. Årsaken var manglende samtidig imøtegåelse for en sak, som PFU skriver handler om Sydvaranger Gruve og utslipp i Bøkfjorden.

– Internt dokument

Fungerende kommunikasjonssjef Anne Cecilie Lund i Nærings- og handelsdepartementet begrunner avslaget på å få utlevert talemanuskriptet med at det er et internt dokument, som er regulert i offentleglova §14.

– Årsaken er at manuskriptet er å regne som et utkast fordi statsråden taler svært fritt fra manus. Vi har ikke ressurser til å transkribere etter hvert som talene blir holdt. Derfor kan vi ikke si i hvilken grad manuskriptet stemmer overens med det som ble fremført, sier Lund.

Presseforbundet støtter klagen

Jurist Kristine Foss i Norsk Presseforbund mener det er verdt å prøve saken for Sivilombudsmannen fordi hun mener avslaget fra departementet ikke er godt nok begrunnet.

– Det skal være gode grunner for forvaltningen til å unnta saksdokumenter fra offentligheten. Jeg stiller spørsmål ved om det er nødvendig å hemmeligholde manuset, sier Foss.

– Dette er en prinsipielt viktig sak som handler om grunnleggende forståelse for hvordan offentlighetsloven skal praktiseres, derfor er det viktig å ta saken videre.

Juristen mener det er grunn til å klage saken for Sivilombudsmannen for å prøve om manus til talen kan regnes som et internt dokument.

– Jeg mener at saksbehandlingen er avsluttet fra departementets side når Giske får manus til talen overlevert, og da er jeg kritisk til om det er hjemmel i loven for å unnta den som et internt dokument.

Ulik praksis

En ringerunde Journalisten har foretatt til 15 av departementene viser at utlevering av taler praktiseres ulikt i regjeringen. De fleste departementene publiserer statsrådenes taler på regjeringen.no. Noen departementer innrømmer samtidig at de kan være trege med å legge ut slike taler. Kommunikasjonsavdelingene opplyser likevel at hovedregelen er at taler vil utleveres på forespørsel fra journalister.

Enkelte av statsråder holder imidlertid taler uten manus eller går ofte utenfor manus. I de fleste av disse tilfellene publiseres heller ikke manus, men enkelte av departementene vil sjekke manus opp mot fremføring før talen utleveres journalister.

Ressursspørsmål

Hun understreker at NHD følger og praktiserer offentlighetsprinsippet, men at de ikke har ressurser til å transkribere taler etter hvert som de blir holdt.

– Vi er ikke bastante. Det hender vi gir ut taler etter at det er bekreftet at talen var i tråd med manuskriptet. Men det er et tid- og ressursspørsmål, sier Lund.

Det er nå opp til Sivilombudsmannen om de ønsker å behandle klagen, noe som kan ta opptil to uker.

Powered by Labrador CMS