Hege Iren Frantzen, Henrikke Helleland, Pål Hellesnes, Dag Idar Tryggestad, Britt Ellen Negård og Anette Selmer Andresen er NJs nye AU.
Hege Iren Frantzen, Henrikke Helleland, Pål Hellesnes, Dag Idar Tryggestad, Britt Ellen Negård og Anette Selmer Andresen er NJs nye AU.

Disse skal styre NJs «formannskap» de neste to årene

Til tross for kort periode ble det vurdert om medlemmene i AU skulle velges for et år av gangen.

Publisert Sist oppdatert

(Oppdatert:  Vi skrev at lønnsutvalget også forhandler lønna til de ansatte i NJ. Det gjør de ikke.)

Kvinnene kommer i flertall i Norsk Journalistlags arbeidsutvalg (AU). I sitt aller første møte stemte landsstyret (LS) for at Hege Iren Frantzen skal lede AU sammen med Dag Idar Tryggestad, Pål Hellesnes og Britt-Ellen Negård. Inn på varaplasser kommer Henrikke Helland og Anette Andresen. Den eneste som ikke er ny i AU er Britt-Ellen Negård som i to perioder har vært vara i utvalget. 

I forkant av avstemningen ble det drøftet om medlemmene i AU burde være på valg en gang i året. 

«Vi har vurdert om arbeidsutvalget bør velges for ett år av gangen, slik de blant annet gjør det i Svensk Journalistforbund, og inviterer til en diskusjon om dette i landsstyremøtet», heter det i sakspapirene. 

– Vi tror det er lurt. Selv om det er en kort periode. For det er i praksis halvannet år. Det tar tid å sette seg inn i AU, sier Hege Iren Frantzen.

Flere av medlemmene i LS tok til orde mot forslaget. Toralf Sandåker påpekte at et år av gangen rett og slett blir for snaut. Samtidig er det åpning for LS å skifte ut medlemmene dersom disse ikke fungerer. Heller ikke Rolf Johansen fra NRK så behov for en slik endring. 

Samtidig påpekte Håkon Okkehaug at øvelsen er nyttig og stilte spørsmålet om hvem som skal ta vurderingen om AU eventuelt må byttes ut. 

Før han ble valgt la Pål Hellesnes til at det er et poeng at AU er et arbeidskollektiv, som har en viktig funksjon i ledelsen av NJ. 

– For meg er det ikke et problem om vi vedtok valg hvert år, men det tar tid å etablere arbeidsflyten.

LS stemte enstemmig for de fem kandidatene. 

Saken fortsetter under bildet. 

NJs landsstyre i perioden 2017 til 2019. Foto: Martin Huseby Jensen
NJs landsstyre i perioden 2017 til 2019. Foto: Martin Huseby Jensen

Å være politiker i NJ innebærer flere andre verv. Deriblant å sitte i styret til Norsk Presseforbund. Her besluttet NJ å følge tradisjonen gjennom at politisk ledelse skal representere fagorganisasjonen i NP. Fram til nå har også administrativ ledelse gjennom sekretariatsleder Torbjørn Brenna sittet på varaplass. 

– Men vi ønsker at politikerne skal besette vervene, sa NJ-leder Frantzen og fikk landsstyret enstemmig med seg i dette. Dermed ble Pål Hellesnes valgt inn som varamedlem for NJ i styret til Presseforbundet.

Også representanter til Institutt for Journalistikk ble valgt. Fram til i dag har Thomas Spence, Sidsel Avlund, Stein Sneve og Trond Idås sittet i IJ-styret for NJ. Disse går ut og inn kommer Hege Iren Frantzen og Kjersti Fikse Ness som faste representanter og Dag Idar Tryggestad som 1.vara og Eirin Larsen som 2. vara. 

I Journalistens styre gikk Hege Iren Frantzen ut. Hun har siste periode vært styrets leder. Ut gikk også vararepresentant Haldor Hustadnes. Mangeårig styremedlem Katrine Strøm rykket opp fra nestleder til leder i styret. Hennes tidligere verv tok Dag Idar Tryggestad over. Samtidig kommer Lars Døvle Larsen inn som varamedlem i styret. Rolf Johansen, Paal Svendsen, Martin Riber Sparre og Ellen Morland ble alle gjenvalgt. 

Hele lønnsutvalget ble byttet ut. Utvalget regulerer lønna til den politiske ledelsen og sekretariatsleder. Håkon Okkenhaug, Frank Lynum og Kjersti Fikse Ness tar over utvalget for perioden.

Forsikringer er viktig for NJs medlemmene. Torbjørn Brenna og Bente Sjaavik fra staben og Trude Furuly og Toralf Sandåker fra LS skal lede dette arbeidet.

Hva gjelder kompetanseutvalget falt det ingen konklusjon. Det vil bli lagt fram nye forslag til neste LS.

Powered by Labrador CMS