Usikkerhet om pensjonsmidler

I fjor oppnådde de mest risikovillige i Edda Media og A-pressen brukbar avkastning på sine innskuddsbaserte pensjonsordninger. Men nå raser verdiene ut igjen.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

De ansatte i Edda Media har ikke latt seg imponere av avkastningen i konsernets innskuddspensjonsordning, som ble innført fra 1. januar 2004. Etter to svært skuffende år ble det litt bedre avkastning på pensjonsinnskuddene i 2006, spesielt for dem som har valgt en innskuddsprofil med høy andel av aksjer eller aksjefond. Kollegene i A-pressen kan notere enda bedre avkastning.

Men utviklingen på Oslo Børs den siste tiden demonstrerer usikkerheten ved de innskuddsbaserte pensjonsordningene. Bare den siste uka har verdiene av aksjene på børsen falt med åtte prosent.

Alle ansatte i Edda Media har innskuddene fra pensjonsordningen sin plassert hos Storebrand. Tallene fra selskapet viser en avkastning fra 2,84 til 15,9 prosent i 2006, avhengig av hvilken investeringsprofil den enkelte har valgt.

Gikk glipp av vekst

Til sammenlikning økte hovedindeksen på Oslo Børs med 32,4 prosent i fjor. De siste fire årene har børsen hatt en verdiutvikling man aldri har opplevd maken til i det norske aksjemarkedet. Siden bunnivået i februar 2003 og fram til nyttår steg indeksen med nær 350 prosent. Dette har imidlertid ikke de Edda-ansatte fått særlig glede av.

I 2004 gikk daværende Orkla Media over fra ytelsespensjon til innskuddspensjon. Det gamle systemet sikret de ansatte en ytelse i form av en avtalt andel av lønna ved oppnådd pensjonsalder, normalt to tredjedeler. Den nye ordningen baserer seg på utviklingen i verdipapirmarkedet. Det ble beregnet at den årlige avkastningen i snitt måtte ligge på sju prosent for at den enkelte skulle opprettholde nivået fra ytelsesordningen.

Flere aksjer inn

De tre første årene har avkastningen for de fleste vært langt lavere enn sju prosent, viser tallene fra Storebrand. Ifølge en redegjørelse fra de tillitsvalgte skyldes dette i stor grad at svært få har endret sin innskuddsprofil, i tillegg til at det først det siste året har vært mulig å velge en profil med 80 prosent aksjer.

Avkastningen i denne investeringsprofilen endte på 15,9 prosent i 2006. For profilen med 50 prosent aksjer var avkastningen 10,6 prosent. De aller fleste Edda-ansatte er plassert i en profil med 25 prosent aksjer, som ga en avkastning på 5,8 prosent i 2006. For investeringsvalget helt uten aksjer begrenset økningen seg til 2,84 prosent.

Høyere i A-pressen

De mest forsiktige blant de ansatte i A-pressen kan glede seg over en noe bedre utvikling enn tilsvarende gruppe i Edda Media. Den minst risikofylte investeringsprofilen, som har et aksjeinnslag på 25 prosent, oppnådde en avkastning på 6,1 prosent i fjor.

Profilen med moderat risiko (50 prosent aksjer) økte med 10,7 prosent. Den såkalt offensive profilen (75 prosent aksjer) ga 15,3 prosent avkastning. I tillegg kan ansatte i A-pressen nå også velge en turbo-profil med 100 prosent aksjer/aksjefond. Her var avkastningen på 19,8 prosent i 2006.

A-pressen benytter Sparebank1 som pensjonsforvalter.

– Mer usikkerhet

– Avkastningen er vel tålelig bra, spesielt for profilene med en større andel aksjer. Men jeg tror at den innskuddsbaserte ordningen aldri vil kunne erstatte den gamle ytelsesbaserte pensjonen. Sikkerheten er uansett ikke den samme, sier konserntillitsvalgt Kolbjørn Thorsen i A-pressen.

Usikkerheten i markedet illustreres godt av utviklingen på Oslo Børs i det siste. Siden toppen 14. februar har verdiene av aksjene på børsen falt med ti prosent.

Ansatte i det tredje store mediekonsernet, Schibsted, har fortsatt ytelsesbasert pensjonsordning. Nyansatte fra 1. juli i fjor må imidlertid inn på en innskuddsbasert ordning.

Powered by Labrador CMS