Se opptak av det siste møtet i Pressens Faglige Utvalg

Overføringen starter klokken 9.30.