Utsnitt av løpeseddelen.
Utsnitt av løpeseddelen.

Google Translate skapte spetakkel hos Nettavisen

Fredelig protest presentert som oppfordring til bråk.

Publisert Sist oppdatert

«Oppfordrer til  “spetakkel” mot politiet etter skyting»

meldte Nettavisen torsdag kveld (lenke til arkivert originalversjon). Utgangspunktet for artikkelen var at Nye SOS Rasisme hadde planlagt en demonstrasjon mot politiet etter at en somalisk kvinne ble skutt og såret av politiet på Grønland i september. Annonseringen for demonstrasjonen rettet seg spesielt mot somaliere, med et flygeblad på somalisk med teksten:

«MUDAHARAAD OSLO

Mudaharaad looga soo hor jeedo police ka Oslo»

Nettavisen forklarer oss ikke-somaliskkyndige at

«Flygebladet er skrevet på somalisk og lett oversatt er tittelen ‘spetakkel’».

Samme beskrivelse gjentas dagen etter, i en artikkel (arkivert versjon) om at ca. 700 personer deltok i demonstrasjonen:

«Somaliere bosatt i Oslo ble via flygeblader oppfordret til ‘spetakkel’ mot politiet i Oslo i forbindelse med demonstrasjonen».

“Spetakkel”-oversettelsen ble også trukket frem i bildeteksten i begge artiklene.

Teksten er opprinnelig publisert på Doremus’ blogg

På søndag ble det imidlertid påpekt fra flere norsk-somaliere at mudaharaad slett ikke betyr spetakkel, men tvert imot er det vanlige somaliske ordet for demonstrasjon eller protest(marsj).

På forespørsel til Nettavisen oppgir journalisten at hennes oversettelse utelukkende var gjort ved hjelp av Google Translate, og at “din oversettelse av ordet er nok mer presis enn den vi brukte”.

Det er korrekt at Google Translate oversetter “mudaharaad” til “spetakkel” (med opprør og opptøyer som alternative begreper), og tilsvarende til riot på engelsk. Men det skal ikke mer til enn å velge alternative oversettelser på engelsk, eller å oversette hele setningen “Mudaharaad looga soo hor jeedo police ka Oslo” til norsk, for å få oppgitt “protest(er)” eller “demonstrasjon(er)” som betydning av ordet.

Les også: Hun laget voldtektsfilmen som rystet gravejournalistene

Også Utdanningsdirektoratets LEXIN-ordbok oversetter demonstrasjon til muddaharaad (sic), og BBC somaliske nyheter bruker mudaharaad om åpenbart fredelige demonstrasjoner som en protestmarsj i Nigeria (500 personer, hovedsaklig kvinner, som mente regjeringen ikke gjorde nok for å frigi de 230 skolejentene kidnappet av Boko Haram), eller en markering blant amerikansk-somaliere i Minnesota i protest mot terrorangrepet på universitet i Garissa.

Det ser ikke ut til å være noen tvil om at mudaharaab er et ord som brukes om demonstrasjoner i sin alminnelighet, og om overhodet ikke behøver å konnotere noe bråk eller spetakkel. Nettavisen har også – etter henvendelse fra undertegnede – erkjent dette og endret begge artiklene. (Men i likhet med hva som er skuffende vanlig praksis blant norske media, står det ikke et pip i noen av artiklene om at den opprinnelig inneholdt feilaktig informasjon.)

Det burde vært ganske innlysende at Google Translate ikke utgjør noe i nærheten av et forsvarlig grunnlag for å drive journalistikk om en fremmedspråklig tekst – især ikke når en av artikkelens hovedvinklinger handler om den kontroversielle språkbruken. Til alt overmål oppgir journalisten at hun hadde oversatt hele teksten – inklusive setningen der også Google Translate oversetter mudaharaab med protester – men at «Jeg regnet da med at ordet hadde flere betydninger, siden ordet ble oversatt på to forskjellige måter. Når ordet står alene oversatte den med spetakkel og jeg valgte å bruke det.»

Det burde være rimelig innlysende at når man skal komme med såpass negative anklager (som rammer ikke bare initiativtakerne, men også alle de som deltok i en demonstrasjon som angivelig hadde en slik tvilsom ramme), så er minimumskravet at man sjekker tolkningen med et levende menneske som behersker språket. Da holder det ikke å unnskylde seg med at man var på «en hektisk kveldsvakt» – især ikke når man viderefører samme feilen i en artikkel skrevet 20 timer senere.

Og når man attpåtil er kjent med at ordet også kan oversettes med en helt tilforlatelig og uskyldig betydning, blir det særdeles uforståelig at man ufortrødent og ensidig baserer seg på en negativt ladet formulering, bare fordi en automatisert oversettertjeneste spyttet ut dette svaret når den fikk oppgitt et frittstående enkeltord.