Slik konkluderte PFU i Finnmark Dagblad-saken

Utvalget har samlet seg om å felle avisen for brudd på god presseskikk på to punkter «etter en samlet vurdering».

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over seks år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Tirsdag omtalte Journalisten behandlingen i Pressens Faglige Utvalg (PFU) av en klage på en sak i Finnmark Dagblad (FD) om at skoletopper hadde reist verden rundt.

Da utvalget avsluttet behandlingen av saken for åpne dører var det 3 medlemmer som ønsket ren fellelse av FD på 3.2 for manglende faktagrunnlag og 4.14 for mangel på samtidig imøtegåelse. 1 ønsket å felle avisen med kritikk på punkt 3.2 og 3 ønsket å felle med kritikk på punkt 4.14.

I den endelige uttalelsen som PFUs sekretariat tirsdag ettermiddag har publisert på presse.no, har utvalget samlet seg om brudd på både punktene 3.2 og 4.14 «etter en samlet vurdering».

Se video av behandlingen her.

Hele uttalelsen

 

«Klagen gjelder flere artikler om reisevirksomheten til Finnmark fylkeskommunes skoleledere, publisert på papir og nett i Finnmark Dagblad (FD).

Klager er fylkeskommunen ved opplæringssjef Lisbeth Sandtrøen, som mener FD har publisert uriktige opplysninger om reiseutgiftene – nærmere bestemt at Sandtrøen og en navngitt rektor forsynte seg av minibaren på fylkeskommunes regning, samt at en annen navngitt rektor spiste tapas for 826 kroner. Klager reagerer på at Finnmark Dagblad ikke har innhentet samtidig imøtegåelse fra personene som navngis i saken, jf. Vær Varsom-plakatens punkt 4.14. Klager mener også at avisen skulle forelagt Sandtrøen, som avisen var i kontakt med, de faktiske opplysningene som lå til grunn. Slik klager ser det, har FD også brutt punkt 3.2 om kildekritikk og faktakontroll, punkt 4.4 om dekning for tittel, ingress etc., og punkt 4.13 om snarlig rettelse av feil.

FD avviser å ha brutt god presseskikk. FD legger vekt på at det har vært en viktig oppgave å gjøre kritisk journalistikk på skoleledernes reisevirksomhet. Avisen skriver også at de raskt rettet de feilaktige opplysningene etter at de ble gjort oppmerksomme på dem. Samtidig beklager FD at én opplysning – opplysningen om tapasmåltidet – ikke ble rettet samme dag som avisen fikk vite om feilen. Avisen mener videre at det ikke var nødvendig å forsøke å komme i kontakt med andre enn rektor Inger B. Persen og opplæringssjef Lisbeth Sandtrøen. Avisen mener det er Sandtrøens manglende vilje til å svare på spørsmål som er årsak til at uriktige opplysninger ble publisert. Ifølge FD er tilstrekkelig samtidig imøtegåelse blitt gitt.

Pressens Faglige Utvalg vil påpeke at Finnmark Dagblad var i sin fulle rett til å sette søkelyset på skoleledernes reiseutgifter. Dette er midt i pressens samfunnsoppdrag.
Like fullt må de presseetiske reglene i Vær Varsom-plakaten følges. Utvalget ser at det kan føles urettferdig å bli felt for brudd på god presseskikk når man har gjennomført en slik kritisk og undersøkende reportasje. Men det er ikke minst viktig at gravejournalistikk gjennomføres med bredt kildegrunnlag og at alle parter høres.

På den annen side vil utvalget understreke at fylkeskommunale toppledere faktisk bør svare mediene, også når de har ferie, dersom de forventer at de skal bidra til sakens opplysning. Det vises til siste setning i VVP 4.14: «Debatt, kritikk og nyhetsformidling må ikke hindres ved at parter ikke er villig til å uttale seg eller medvirke til debatt».

Når det gjelder klagen om brudd på punkt 4.13, som gjelder snarlig rettelse av feil, har avisen innrømmet å ha å ha publisert uriktige opplysninger og beklager at én av disse ikke ble rettet med en gang. Utvalget mener likevel at forsinkelsen ikke utgjør et presseetisk brudd ettersom opplysningen ble rettet få dager senere. Klagen på punkt 4.4, om å ha dekning for titler, ingresser etc., mener utvalget ikke er relevant når avisen likevel blir felt på punkt 3.2.

Hva gjelder faktagrunnlaget i saken, burde avisen gjort mer for å kontrollere alle detaljer, jf. VVP punkt 3.2. Dersom avisen hadde tatt kontakt med personene som navngis og kritiseres i artiklene, og gitt dem tid og mulighet til å svare på faktiske opplysninger (jf. 4.14 om samtidig imøtegåelse), kunne feilene vært forhindret. Det er også av betydning at uriktige detaljer ble brukt i flere oppfølgingssaker.

Alle som ble omtalt med navn, totalt fem personer, burde etter utvalgets mening vært gitt en reell mulighet til å imøtegå faktiske opplysninger, jf. punkt 4.14. Dette gjelder også for oppfølgingsartiklene, og lederartikkelen, der feilene var grunnlag for ytterligere kritikk.

Etter en samlet vurdering mener utvalget at Finnmark Dagblad har brutt god presseskikk på Vær Varsom-plakatens punkt 3.2 og 4.14.»

Powered by Labrador CMS