På tur til Brussel

Endringer i pressestøtten krever godkjenning.

Flere av endringene Regjeringen ønsker i pressestøtten, må vente på godkjennelse i Eftas overvåkingsorgan ESA. Det skal skje innen to måneder etter at norske myndigheter har sendt en fullstendig melding om støtteordningen. Siden flere av ordningene må utredes videre, er det høyst uvisst når endringene kan behandles i Brussel.

Reglene om offentlig støtte er en del av EØS-avtalens konkurranseregler. Dermed må alle endringer samt nye støttetiltak meldes til ESA for godkjenning før de kan tre i kraft. Hvis det bevilges støtte før godkjenning, regnes den automatisk som ulovlig, framgår det av regelverket.

Forslaget til statsbudsjett beskriver flere reformer som ikke kan gjennomføres med det aller første:

• Produksjonstilskudd til rene nettaviser

 Produksjonstilskudd til løssalgsaviser som Dagbladet

 Digitalutgaver av papiraviser som del av opplags- og frekevensberegning

 Støttetak via maksbeløp eller som prosent av driftskostnader

 Avkorting i støtten etter et gitt driftsoverskudd

Disse endringene er bare presentert som en overordnet skisse i budsjettforslaget. Høringsrunden for utkast til ny forskrift om produksjonsstøtte er riktignok avsluttet, men det er foreløpig ikke sendt melding til ESA om konklusjonene.

Kulturdepartementet har varslet nye utredninger om støttetak, avkorting og løssalgsaviser. I tillegg blir det gjennomført en ny høring før departementet tar stilling.

Det kanskje aller vanskeligste spørsmålet, moms for trykte og digitale medier, kan selvsagt heller ikke endres uten samtykke. Finansdepartementets sterke skepsis til om ESA vil godta digital lavmoms bidro til å skyve denne saken helt ut av budsjettforslaget.