Pressen vil ikke ha A- og B-lag

Presseorganisasjonene vil ikke ha noen inndeling i et A-lag og et B-lag: Fagpressen og ukepressen må også omfattes av en lovfesting av redaktørplakaten.

Publisert Sist oppdatert

Det er ulike oppfatninger i presseorganisasjonene om hensiktsmessigheten av å få en egen lov som sikrer redaktørenes uavhengighet, slik kulturminister Trond Giske har foreslått. På et temamøte i forbindelse med Fagpressens årsmøte onsdag innrømmet NJ-leder Ann-Magrit Austenå at hun trolig ikke engang har egne medlemmer bak seg når hun hele tiden har gått imot lovforslaget.

Men to ting synes både Fagpressen, Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening å være enige om: De vil ikke ha et A-lag og et B-lag i pressen, og de mener det foreliggende lovforslaget er for dårlig utformet.

Kulturdepartementet har sendt ut til høring et lovforslag, der pressen defineres som dagsaviser, kringkastere og elektroniske massemedier. Hverken fagpressen eller ukepressen kommer inn under lovens virkeområde.

Både Fagpressens administrerende direktør Even Trygve Hansen, NJ-leder Austenå og generalsekretær Nils E. Øy i Norsk Redaktørforening er skjønt enige om at en slik utelatelse blir feil. Fra før er det kjent at ukepressen deler det synet.

I Fagpressen er man engstelige for at dersom redaktørplakaten blir lovfestet uten at den skal gjelde fag- og ukepressen, kan mange eiere innen fagpressen ta dette som et signal om at da behøver de ikke lengre bry seg om Redaktørplakaten.

– Jeg tror mange av mine kolleger vil få problemer, dersom noen ikke skal omfattes av en ny lov, sa Johnny Daugstad, ansvarlig redaktør i Fagbladet som utgis av Fagforbundet i et opplag på 300.000.

Han viste til at mange fagbladredaktører innen LO-systemet må gå nye runder om redaktørplakaten hver gang det velges ny ledelse i et forbund.

Even Trygve Hansen i Fagpressen bekreftet problemet og viste til hva som skjedde med OBOS-bladet for noen år siden. Der ga administrerende direktør bare beskjed om at det var hans blad og at informasjonssjefen skulle være redaktør. Dermed meldte han bladet ut av Fagpressen og blåste Redaktørplakaten en lang marsj.

Fagpressens mål er klart.

– Vi vil at alle som i dag er med i Fagpressen og anerkjenner Redaktørplakaten skal omfattes av en ny lov, sa styreleder Marit Aschehoug i Fagpressen.

Powered by Labrador CMS