Mot 20 milliarder reklamekroner

– Norge snart verdensmester i reklamekjøp.

De dårlige tidene synes å være forbi, i hvert fall om vi legger prognosen fra Institutet för reklam- och mediestatistik (IRM) til grunn. I en melding fra instituttet går det fram at veksten bransjen har opplevd så langt i år, vil holde til 2011s siste dag.

Best på nett

Dermed ligger det an til at reklamemarkedet vil øke med seks prosent, sammenlignet med fjoråret.

Ut fra beregningene blir internettreklame vinneren av 2011 ut fra vekst målt i prosent. Denne delen av reklamemarkedet anslås til å øke med i underkant av 12 prosent. Like bak kommer TV-reklame, som spås en vekst på 11 prosent.

Innenfor dagspressen mener IRM at storbyavisene vil oppleve en høyere vekst enn riks- og lokalavisene.

Best i verden

IRMs daglige leder Magnus Anshelm sier i en melding at opphentingen fra bunnåret 2009 har vært jevn og gått med uforminsket kraft. Han viser til at de aller fleste mediekanalene vil oppleve vekst i år. Det gjelder både aviser, TV og nye mediekanaler som søkeordsmarkedsføring.

 – Norge har i mange år vært i verdenstoppen når det gjelder investeringer i reklame pr. innbygger. Med det pågående høytrykket i markedet er det trolig at man kan utrope Norge til “verdensmester i reklamekjøp” i løpet av et års tid, avslutter IRMs daglige leder Magnus Anshelm.