Foto: Flickr/creative commons/NRK P3
Foto: Flickr/creative commons/NRK P3

På tre år har mediebyråene halvert reklamekjøp hos dagsavisene

215 millioner reklamekroner er blitt borte bare det siste året.

Publisert Sist oppdatert

På denne tiden for tre tre år siden lå reklameomsetningen de ti første månedene i 2013 for dagspressens del på 1,23 milliarder kroner.

150 millioner om to år

I år er den samme omsetningen i årets 10 første måneder på kun 581,9 millioner kroner, en nedgang på 52,7 prosent på tre år.

Det siste året er nedgangen på på 214,6 millioner kroner. Per oktober 2015 hadde dagspressen omsatt reklame for 796,5 millioner kroner.

Dagspressen taper altså reklamekroner i stadig høyere tempo. 12-månedersfallet var i oktober på 26,9 prosent, målt oktober i fjor til oktober i år.

Til sammenligning var 12-månedersfallet for dagspressen gjennom 2012 på mellom 14 og 17 prosent.

I 2014 var fallet på 16,9 prosent og i fjor økte falltakten til over 20-tallet. Nå nærmer den seg altså 30 prosent årlig.

På tre år har altså 649 millioner kroner forlatt avisenes regnskaper, noe som tilsvarer 18 millioner kroner hver måned. Dersom den samme farten fortsetter uendret framover vil dagspressen være nede i en omsetning på 366 millioner kroner om ett år og kun 150 millioner kroner per oktober 2018.

Forventer fall som i år

Administrerende direktør Terje Tandberg i Asker og Bærums Budstikke AS sier at de forventer et betydelig fall også fremover på annonseinntektssiden papir, men ikke at fallet aksellererer.

Terje Tandberg i Budstikke forventer annonsefall påopp mot 17 prosent også neste år.
Terje Tandberg i Budstikke forventer annonsefall på
opp mot 17 prosent også neste år.

Budstikka tok et kostnadskutt ved inngangen til året, som også vil ha effekt inn i neste år.

– Vi er forberedt på nedgang, men forutsetter at den holder seg noenlunde konstant, sier Tandberg.

Mediehuset er midt oppe i budsjettprosessen nå. Tandberg vil ikke si hva de budsjetterer med av fall i annonseinntektene neste år.

– Men vi ser et 17 prosent fall i annonseinntektene fra i fjor til i år og mener det er trolig at det fortsetter på samme nivå.

Direktøren legger til at Budstikka forventer digitalvekst, ikke minst på programmatiske annonser som han sier mediehuset har utviklet.

Programmatisk vokser videre

Internett som reklameplattform fortsetter å vokse. Hittil i år har kanalen omsatt blant Mediebyråforeningens medlemmer for 2,4 milliarder kroner mot 2,2 milliarder kroner på samme tidspunkt i fjor. Det er en vekst på 9,6 prosent.

Men pengene flytter på seg internt i mediekanalen. På Display og mobil fortsetter fallet. Førstnevnte har hittil omsatt for 682 millioner kroner, ned 24 prosent fra 897 millioner kroner på samme tidspunkt i fjor. Mobil er ned 20,6 prosent fra 279 til 221,5 millioner kroner.

Programmatiske annonser eller såkalte nettverksannonser vokser med 73,3 prosent fra 329,5 millioner kroner i fjor til 571 millioner kroner i år.

Sosiale medier vokser med 67,4 prosent fra 225,6 millioner kroner til 376 millioner kroner. Video og søk vokser med henholdsvis 24,1 og 16,1 prosent fra 165,5 til 205,4 millioner og fra 320 til 371,5 millioner kroner.

Fjernsyn har funnet tilbake til pen vekst på hele 3 prosent. For mediekanalen som hittil i år har omsatt reklame for 2,94 milliarder kroner utgjør 3 prosent 86 millioner kroner i løpet av ett år.

Radio derimot faller 7,5 prosent fra 350,1 millioner kroner til 323,9 millioner kroner.

Magasiner og fagpresse

Ukepresse og magasiner faller 14,8 prosent fra 126,8 millioner kroner til 108 millioner kroner. Og fagpressen faller 16,5 prosent fra 29,65 millioner kroner til 24,78 millioner kroner.

Tallene er målt av Mediebyråforeningen og består av netto innrykket medieomsetningen etter rabatter men før provisjoner.

Powered by Labrador CMS