Statsbudsjettet:

Knut Olav Åmås ledet Mediemangfoldutvalget som la ut sin rapport tidligere i år. Foto: Martin Huseby Jensen.
Knut Olav Åmås ledet Mediemangfoldutvalget som la ut sin rapport tidligere i år. Foto: Martin Huseby Jensen.

Åmås savner mangfoldutvalgets forslag

Flere er kritiske til at kulturministeren har lagt forslagene fra Knut Olav Åmås og mediemangfoldutvalget i en skuff. 

Publisert Sist oppdatert

Knut Olav Åmås er til daglig Fritt Ord-direktør, men understreker at stiftelsen ikke har noen mening om pressestøtten. Han uttaler seg som leder av Mediemangfoldutvalget. Han er kritisk til at regjeringen i liten grad implementerer forslagene utvalget leverte i mars.  

– Jeg har ikke fått lest budsjettet selv, og ser frem til å granske det. Men det første som slår meg er at man foreløpig har veldig lite å by på av de raske endringer journalistikkfinansieringen nå trenger, sier Åmås til Journalisten. 

– Mitt NOU-utvalg foreslo økning i den totale pressestøtten på grunn av journalistikkens svært pressede situasjon, men en rekke omfordelinger for å gjøre ordningen mer fornuftig. Jeg synes ikke ren, reell reduksjon i pressestøtten er veien å gå nå. Og den foreslåtte innovasjonsordningen er en start, men det er foreslått mye mindre enn mitt utvalg gjorde. Det er imidlertid bra at lokalavisene nevnes spesielt her. Generelt synes jeg mediedelen av budsjettet er skuffende svak. Det aller meste fra NOU-utvalget utsettes til stortingsmeldingen neste år, og det er synd.

– Ikke overraskende

Sjefsredaktør Sigvald Sveinbjørnsson i Bergensavisen (BA) reagerer også på at det ikke er noen fotavtrykk fra mediemangfoldsutvalget som ble ledet av Fritt Ord-direktør og tidligere statssekretær Knut Olav Åmås og leverte sin innstilling i mars. 

– Det er rart, men ikke overraskende at man ikke finner igjen noe fra mediemangfoldsutvalgets rapport. På mange måter fikk vi et forvarsel om det under mediedagene i Bergen, da holdt kulturminister Linda Hofstad Helleland en tale som viste at hun ville legge den rapporten pent i en skuff. 

Mediemangfoldsutvalget ville endre pressestøtten og innføre nye tilskuddsordninger og gjøre NRK

Sigvald Sveinbjørnsson er sjefsredaktør i BA. Foto: Martin Huseby Jensen.
Sigvald Sveinbjørnsson er sjefsredaktør i BA. Foto: Martin Huseby Jensen. 

om til en stiftelse. De nye tiltakene ble antydet å ville koste mellom 743 og 843 millioner kroner per år.

Reagerer

 Sveinbjørnsson reagerer på at ingen av de foreslåtte tiltakene er med i budsjettet, mens regjeringen legger opp til en søknadsordning for digital innovasjon skreddersydd for små lokalaviser. 

– Da blir det fort slik at om en samlet norsk mediebransje søker,  så er veldig mye gevinsten spist opp av produktivitetstapet. Samtidig synes jeg det er rart at man kutter produksjonsstøtten, men gir like mye gass i NRK-budsjett og det vitner om en kulturminister som ikke er spesielt godt koblet opp mot diskusjonene som har gått. 

Får støtte

Han får støtte fra Mediebedriftenes landsforening, sier administrerende direktør Randi S. Øgrey i Mediebedriftenes Landsforening (MBL) til NTB.

– Det er positivt med en innovasjonsordning, men dette burde vært friske midler. Når kulturministeren endelig foreslår et tiltak er det skuffende at det handler om å flytte på penger som allerede er tildelt mediene. Det er vanskelig å forstå hvorfor kulturministeren gjør dette når Mediemangfoldsutvalget var svært tydelig på at situasjonen krever økt innsats, sier Øgrey.

 

Fagpressen uten illusjoner

Arbeiderpartiets mediepolitisketalsperson Masud Gharahkhani sier til Journalisten at budsjettforslaget og fraværet av mangfoldsutvalgets forslag gir uttrykk for Frp og Høyres ståsted hva angår disse spørsmålene. Han mener de to partiene aldri har vært opptatt av mediemangfold. 

– Det er et ganske så arrogant budsjett med tanke på de utfordringene mediene er midt oppe i. Det er i budsjettet ingenting som tyder på at kulturministeren har tatt dette innover seg, sier han.

Gharanhkhani ser fram til å få rettet opp i kuttforslagene og ikke minst arbeide videre for å få til nullmoms på fagpressens digitaltilbud. 

Det bør glede fagpressedirektør Per Brikt Olsen som etter fremleggelsen ikke ser spesielt lyst på situasjonen. 

 – Vi har allerede mistet illusjonen om at denne regjeringen står for en offensiv mediepolitikk. Men dette er virkelig elendig, kommenterer administrerende direktør Per Brikt Olsen i Fagpressen og legger til: – Det klinger meget hult og har knapt noen troverdighet når statsråder i regjeringen Solberg påberoper seg å ha «modernisert virkemiddelapparatet, blant annet gjennom innføringen av momsfritak for elektroniske nyhetsmedier og plattformnøytralt produksjonstilskudd.» 

Powered by Labrador CMS