Ny mediemoms utsatt

Kommer mest sannsynlig i 2016.

Regjeringen legger ikke opp til at statsbudsjettet for neste år senker momsen for digitale medier. Endringen kan komme i Revidert nasjonalbudsjett til våren med virkning fra 1. juli 2015, men:

“Sakens kompleksitet, i tillegg til at nye regler må notifiseres og godkjennes av ESA og må på offentlig høring, tilsier at et mer realistisk innnføringstidspunkt er 1. januar 2016”,

heter det i Kulturdepartementets budsjettproposisjon (side 3).

Regjeringen gjentar at målet er likebehandling av mediene uansett teknologisk plattform og at det bør gjøres gjennom en felles, lav momssats. Prosessen for å notifisere en mediemoms på 8 prosent til EFTAs overvåkingsorgan ESA er satt i gang.

Det framgår av Kulturdepartementets proposisjon at denne er ment å omfatte “papir- og e-aviser” og gi en overgangsordning på fem år for papirutgavene. Departementet klargjør foreløpig ikke hva som menes med “e-aviser”, altså om nettaviser med abonnement vil få lavmoms, eller om det bare vil gjelde elektroniske utgaver av papirproduktet. 

“Regjeringa vil i denne samanhengen m.a. vurdere nærare korleis e-aviser skal definerast og korleis overgangsordninga for papiravisene skal utformast”, heter det i en pressemelding fra departementet.