Dagsavisen verner nesten-pensjonistene

Ansvarlig redaktør Carsten Bleness. Foto: Birgit Dannenberg
Ansvarlig redaktør Carsten Bleness. Foto: Kathrine Geard

Dagsavisen verner nesten-pensjonistene

AFP-problemer i nedskjæringene har funnet en løsning.

Dagsavisen klarte å komme ut av nedskjæringene langt bedre enn først ventet. Avisen endte med tre rene oppsigelser etter at det var varslet at ti stillinger skulle kuttes.

Nødvendig

Klubbleder i redaksjonsklubben Heidi Bang er forholdsvis fornøyd med konsekvensen av innsparingen på sju millioner kroner.

– Vi synes det er trist at to har måttet gå, samtidig er vi lettet fordi det i utgangspunktet var tre som skulle sies opp. At tre oppsigelser er gjort om til to er vi tross alt fornøyde med. Det har gått veldig fort, men samtidig har vi opplevd at ledelsen har lyttet til våre argumenter, sier klubblederen.

Bang sier det er forståelse for at ledelsen er i en presset situasjon, og at dramatiske grep er nødvendige å gjennomføre for å redde avisen.

De to journalistene som mister jobbene sine er begge nettjournalister.

Konstruktivt

Blant grafikerne var det knyttet stor spenning til innsparingen. Flere av grafikerne som tidligere i år fikk varsel om at stillingene deres ville bli kuttet, var tett på alderen hvor man kan søke om AFP.

Leder i grafisk klubb Svenn Rekkedal var blant disse, han fyller 62 år tre måneder etter at oppsigelsestiden var omme. Nå er dette problemet løst, uten av ansvarlig redaktør Carsten Bleness ønsker å gå i detalj.

– Vi har funnet løsninger som gjør at vi opprettholder et ansettelsesforhold som gir de fleste rett til AFP. Jeg kan ikke gå inn på individuelle avtaler, men vi har fått til en betydelig bemanningsreduksjon på grafisk desk, sier han.

Bleness forteller at Forhandlingene med Fellesforbundet og Oslo Grafiske forening har vært konstruktiv og avgjørende for at man fikk til løsningen.

Annonser

Stikkord:

Ledige stillinger:

Les også

TRONDHEIM (Journalisten): Etter å ha gått gjennom forsideoppslagene om terroristen, kunne Anne Gjelsvik dele bildebruken i fire faser.

Kjersti Løken Stavrum, administrerende direktør i Stiftelsen Tinius, mener mangelen på kvinner i ledelsen er gårsdagens problem som ennå ikke er løst.