Anne Torjusson Diesen (t.v.) og Wibecke Lie har dekket kongehuset for henholdsvis NRK og NTB siden 80-tallet. Denne uka ble de takket av kongeparet. Foto: Bjørn Åge Mossin
Anne Torjusson Diesen (t.v.) og Wibecke Lie har dekket kongehuset for henholdsvis NRK og NTB siden 80-tallet. Denne uka ble de takket av kongeparet. Foto: Bjørn Åge Mossin

Ble takket av kongeparet

Wibecke Lie og Anne Torjusson Diesen er de første mediefolk som blir vist en slik ære.

Published   Updated

Begge gikk av med pensjon i fjor, etter å ha arbeidet med såkalt kongestoff gjennom tre tiår. Kong Harald og dronning Sonja har tilbrakt mye tid sammen med de to veteranene og ønsket å takke dem personlig for samarbeidet.

Det skjedde i audiens tirsdag 25. mai. Tidligere NTB-journalist Wibecke Lie (68) og NRKs Anne Torjusson Diesen (70) fikk hvert sitt kvarter med kongeparet. Andre mediefolk er blitt tildelt fortjenstmedaljer av ulike valører, men de to ble forklart at det er første gang de kongelige inviterer mediefolk til audiens for å takke dem.

Sluttstrek

Både Lie og Torjusson Diesen har inntil nylig utført frilansoppdrag om kongehuset for sine tidligere arbeidsgivere. Prosjektene er nå avsluttet, og pensjonistene oppfatter at dette var grunnen til at kongeparet ventet med å invitere dem til Slottet.

– Dette markerer en endelig sluttstrek. Når man har vært på en hyggelig audiens og blitt takket av kongeparet, er det jo ikke mulig å drive journalistikk om dem lenger, sier Lie.

Hun dekket kongehuset for NTB i 23 år, intervjuet alle de kongelige flere ganger og deltok på et utall kongelige reiser, middager og statsbesøk. Lie forteller at den hyggelige samtalen handlet om forskjellige temaer, ikke bare journalistikk.

– Jeg antar at kongehuset ikke har vært fornøyd med alt jeg har skrevet. Men kongen prøvde aldri å rette på noe av det da han fikk intervjuene til sitatsjekk. Jeg velger også å tolke det slik at invitasjonen til audiens skyldes det NTB står for.

Produsent

Torjusson Diesen har vært produsent og hovedansvarlig for NRKs spesialprogrammer om de kongelige i to omganger siden 1987.

I åtte år på 90-tallet arbeidet hun som assisterende fjernsynsdirektør, men var tilbake som produsent i 1998. Siden 2002 har NRK hver jul oppsummert de kongeliges virke gjennom året.

– Jeg opplevde audiensen som hyggelig, uformell og hjertelig. Det var nesten som å treffe gamle venner. Kongen og dronningen er varme og lite formelle mennesker. Jeg har laget programmer om både bursdager og brylluper blant de kongelige, første gang i forbindelse med daværende kronprinsesse Sonjas 50-årsdag i 1987. Da fulgte vi henne gjennom et helt år, og jeg ble godt kjent med både kongen og dronningen.

Humor

Både Torjusson Diesen og Lie trekker fram kongeparets humor og hjertelighet.

– Humoren deres redder mange situasjoner og løser opp mye, sier NRK-pensjonisten.

– Og de setter tydelig pris på å treffe journalister som har fulgt dem i mange år, sier Lie.

– Men kan det ikke være et problem å ha et så godt forhold til kongeparet når man samtidig skal drive journalistikk om dem?

– Nå skal vi jo ikke det lenger. Man kan skrive kritisk, men da må man ha noe å sette fingeren på. Jeg mener at de positive tingene ved kongehuset har absolutt størst tyngde, svarer Lie.

Formidler

Hun har vært opptatt av å formidle, ikke av gravende journalistikk om kongehuset. Sporadiske beskyldninger fra yrkeskolleger om servilitet i forhold til de kongelige avviser hun imidlertid blankt og kontant.

– Jeg har skrevet saker som ikke er blitt så godt mottatt på Slottet. For eksempel da jeg avslørte at Märtha Louise ikke skulle stå på slottsbalkongen 17. mai i 1991. Hun var da bosatt i London. Dette var kort tid etter at kong Olav døde, og derfor en veldig spesiell anledning. Det ble et ramaskrik, og det endte med at Märtha Louise likevel tok turen til Oslo, forteller Lie.

Grense

Torjusson Diesen sier at hun aldri har opplevd det som vanskelig å forholde seg til at det er en grense for nærhet til de kongelige.

– Det har vært en profesjonell avstand mellom oss. Jeg synes påstandene om servilitet blir litt komiske. Vi har hatt mange diskusjoner om grensene de kongelige selv setter, og vi har vært uenige. Men de må faktisk ha lov til å sette noen grenser. De må blant annet ta hensyn til folk de treffer når de er ute og representerer, personer med ulik bakgrunn som dermed blir utsatt for mediene. Det er ryddig, mener Torjusson Diesen.

– Men jeg har opplevd noen ganger at de har lagt for stor vekt på å beskytte andre. Jeg synes også at det er betenkelig at skrivende reportere ikke får være med på de faste fotoseansene på Slottet, skyter Lie inn.

Åpenhet

– Ville dere gjort noe annerledes dersom dere kunne starte på nytt med å dekke kongehuset?

– Nei, kommer det unisont.

– Det har vært en stor utvikling siden kong Olavs tid. Man vinner stadig nye erfaringer. Vår konge og dronning er de minst formelle av samtlige kongepar i Europa, sier Torjussen Diesen.

– Det viktigste er at de kongelige er åpne om saker som betyr mye for både dem og oss, blant annet sykdom og brylluper, legger Lie til.