«Sleivspark fra Thomas Spence»

Det var aldri aktuelt for Redaktørforeningen å gå inn i en arbeidsrettslig konflikt mellom Thomas Nilsen og Barentssekretariatet.

Publisert Sist oppdatert

Norsk Journalistlags (NJ) leder Thomas Spence har vært på årsmøte i Finnmark Journalistlag og blitt «grillet» - ifølge journalisten.no – i forbindelse med NJs engasjement på vegne av den avgåtte Barents Observer-redaktør Thomas Nilsen.

Grillingen må tilsynelatende ha medført et lettere heteslag for Spence, som – igjen i følge journalisten.no – skal ha forsvart engasjementet blant annet med at «Vi har scoret noen poeng i norsk offentlighet» og at «Norsk Redaktørforening må være beskjemmet eller misunnelig på at det var vi som førte den saken.» 

Fra Norsk Redaktørforenings (NR) side kan vi bare understreke at det aldri var aktuelt å gå inn i den arbeidsrettslige tvisten som uvegerlig måtte oppstå mellom Barentssekretariatet og Thomas Nilsen (som på det tidspunktet heller ikke var medlem hos oss). NR bistår hvert år en håndfull redaktører i konfliktsaker, enten det gjelder mellomledere som er i konflikt med ansvarlig redaktør eller det er ansvarlig redaktør som er i konflikt med eier/styre. I mange tilfeller bistår vi i fremforhandling av sluttavtaler.

Basert på den etter hvert betydelige erfaring vi har med slike saker, var det for vår del tidlig klart at konfliktene knyttet til Barents Observer trolig måtte løses langs to ulike linjer: en «politisk» linje, som handlet om hvorvidt Barents Observer skal forpliktes på Redaktørplakaten, og en juridisk linje, som handlet om Thomas Nilsens personlige ansettelsesforhold. Det siste kunne knapt ende med noe annet enn en sluttavtale, selv om eierne i nest siste runde gjorde et ubehjelpelig forsøk på å avskjedige (!) Nilsen.

Nå har vi fasiten: Eierne har bestemt (under et visst press) at Barents Observer skal følge Redaktørplakaten og for Thomas Nilsen er det fremforhandlet en sluttavtale. Fra NRs side er vi verken misunnelige eller beskjemmet over at NJ tok på seg å føre den arbeidsrettslige siden av saken i mål på Thomas Nilsens vegne. Tvert imot, vi har gitt NJ fortjent skryt for det. Derfor er da også Spence’ sleivspark ganske uforståelig. Hvorfor denne typen stikk til kolleger som jobber for det samme målet og de samme prinsippene som han selv, og som sågar har gitt Spence og NJ ros for sitt engasjement? 

Fra NRs side har vi jobbet med Barents Observer-saken langs flere linjer. Vi har hele tiden hatt god kontakt med involverte aktører, først og fremst Thomas Nilsen. Sistnevnte er da også for lengst innmeldt i Norsk Redaktørforening.

 

Arne Jensen, generalsekretær, Norsk Redaktørforening

Reidun K. Nybø, ass. generalsekretær, Norsk Redaktørforening