Lisensen i 2019 vil bli rammet om NRK ikke effektiviserer driften med 0,7 prosent neste år, sier mediepolitisk talsperson Morten Wold.
Lisensen i 2019 vil bli rammet om NRK ikke effektiviserer driften med 0,7 prosent neste år, sier mediepolitisk talsperson Morten Wold.

Dersom NRK ikke effektiviserer slik budsjettforliket legger opp til, vil det få konsekvenser for lisensen melder FRP

Budsjettforliket pålegger NRK å effektivisere driften med 0,7 prosent neste år. Fremskrittspartiet truer med kutt i lisensen hvis kravet ikke innfris.

Publisert Sist oppdatert

For første gang vil NRK neste år være omfattet av regjeringens avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform. Det er helt på sin plass, ifølge Frps mediepolitiske talsperson Morten Wold.

– NRK burde ikke stå i en særstilling i forhold til andre statlige virksomheter. Derfor er det helt rimelig at NRK også pålegges å kutte i byråkrati og å effektivisere egen virksomhet, sier Wold til NTB.

Regjeringspartiene, KrF og Venstre skjerpet kravet i den såkalte ABE-reformen i høstens budsjettforlik fra 0,5 til 0,7 prosent.

Lisenssmell

NRKs finansiering kommer fra lisensbetaling og ikke som direktebevilgninger over statsbudsjettet. Så hvordan skal det nye effektiviseringskravet følges opp i praksis? Fremskrittspartiet har svaret.

– Dersom vi ser at NRK ikke effektiviserer sin virksomhet med 0,7 prosent som forutsatt i budsjettforliket, så må det få konsekvenser når vi utarbeider lisensen for 2019, sier Wold.

Han mener det er et stort rom for effektivisering i NRK og viser til at kanalen i 2015 hadde 3.485 årsverk, mens TV 2 til sammenligning kun hadde 833.

– Mens andre mediehus har måttet kutte kraftig de siste årene på grunn av sviktende annonseinntekter, lever NRK godt med stabile lisensinntekter og skjermes således i stor grad for endringene om skjer i bransjen. Rundt hver fjerde journalist i Norge er nå ansatt i NRK, framholder Frp-representanten, som også sitter i Stortingets presidentskap.

– Har effektivisert

Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen sier NRK flere år på rad har effektivisert driften for langt mer enn ABE-reformen legger opp til.

Av en lisensøkning på 108 kroner i år, skriver 58 kroner seg fra økt moms. Og Eriksen poengterer at resten av summen ikke engang utligner lønns- og prisveksten. På toppen av dette kommer skjerpet global konkurranse, som har gjort en ytterligere effektivisering nødvendig.

– Vi har kuttet bemanningen med 10–12 prosent de siste fire årene. Det tilsvarer om lag 400 årsverk, sier Eriksen.