NRK og Adresseavisen lot tips om at lærer mobbet egne elever på barneskole i Trondheim ligge

Sjefredaktør Tor Olav Mørseth i Adressa sier det handler om prioriteringer. 

Publisert Sist oppdatert

Prosjektleder Lars O. Skjønberg for NRK-programmet «Ikke gjør dette hjemme» har over flere år kjempet en lang kamp mot Trondheim kommune for å få igangsatt tiltak ved en barneskole der han mener en lærer har mobbet elever i lang tid. 

Han har ikke selv barn i det aktuelle klasserommet, men har opplevd en lignende situasjon og tok derfor kampen mot systemet på vegne av flere foreldre.

Han har hatt gjentatte møter med kommunen, levert anmeldelser og tipset mediene om saken. Samtidig har han skrevet om sine opplevelser på Facebook - ikke som NRK-ansatt, men som privatperson. 

– Svikter barna

Skjønberg forteller at både NRK og Adresseavisen har kjent saken godt, men ingen av mediene skrev om den før kommunen gikk ut med en beklagelse for «lærerens uakseptable oppførsel» i januar i år. Dette til tross for at han hadde et innlegg på trykk i Adresseavisen, der han nevnte denne saken, allerede i januar 2014. 

I oktober fikk han også et leserinnlegg publisert i nyopprettede Trondheim24.no, der han kritiserte både Adresseavisen og navngitte byråkrater i kommunen. Et innlegg Adresseavisen refuserte. 

Skjønberg mener pressen i denne saken svikter de mest sårbare barna og reagerer på at ingen av mediene tok tak i saken tidligere. Han undrer seg også over at ingen medier stiller kritiske spørsmål til de ansvarlige i kommunen om hvordan mobbingen kunne pågå.

– Vi i media skjønner ikke at hovedproblemet med mobbing er voksne som ikke gjør noe, sier han. 

Prioriteringer

Sjefredaktør Tor Olav Mørseth i Adresseavisen vil ikke gå inn i detaljerte vurderinger av tips de får, men kan si at det var først da de kom i kommunikasjon med pårørende at de satte fart på arbeidet. I ettertid ser han at de kunne gått inn i denne saken tidligere.

– Så er det sånn at vi mottar mange tips og blir nødt til å gjøre løpende vurderinger. Det er lett å være etterpåklok, men i et mediehus handler det ofte om å veie saker opp mot andre. Da er det hele tiden noe som blir prioritert ned. 

Tor Olav Mørseth i Adresseavisen. 
Tor Olav Mørseth i Adresseavisen. 

– Du sa på Hellkonferansen i fjor at alle mediebedrifter må tenke annerledes og prioritere hardere, og at når det for eksempel satses på graving må dere gi slipp på ting i andre enden. Er dette et eksempel på det? 

– Vi har alltid prioritert ting inn og ut. Men det er klart at vi er mer bevisste på hvilke saker vi velger å bruke ressurser på enn tidligere.

Adresseavisen har fulgt opp saken, men Mørseth sier avisen sikkert kunne gått enda mer inn i Trondheim kommunes håndtering i denne runden, men at det ble ikke gjort her.

Etiske dilemmaer

– Det er nok mange saker det går an å mene at vi burde gått enda dypere inn i, men vi er nødt til å prioritere. Så er det nok andre saker jeg har dårligere samvittighet for. Vi har hatt flere artikler om tematikken, og dekningen viser jo nettopp at vi har tatt den på alvor. 

– Har dere spurt de ansvarlige i kommunen hvorfor ingen grep inn tidligere? 

– Dette spørsmålet er stilt til den konstituerte kommunaldirektøren for området i januar i år. Selve spørsmålet er ikke sitert i saken, men svaret er det.

Rent generelt legger han til at saker som omhandler barn kan innebære mange etiske dilemmaer. I slike saker er Adressa varsomme for å unngå unødig belastning.

På spørsmål om hvorfor avisen ikke vil trykke innlegget til Skjønberg som navngir ansatte i kommunen, forklarer Mørseth at det ikke er noe i deres faktagrunnlag som tilsier at avisen skal omtale disse personene. Han presiserer at de har et ansvar for alt de setter på trykk, og ser ikke på den aktuelle kritikken som interessant. 

Tas til etterretning

Distriktsredaktør Merete Verstad i NRK Trøndelag har ikke fullstendig oversikt over når de først tok tak i denne saken, men sier at de har jobbet med den over lengre tid.

– Vi kunne sikkert jobbet mer med den, det kunne vi nok også med andre saker. Men vi tar det til etterretning om noen mener dekningen har vært dårlig, sier Verstad.

Hun legger til at det er en krevende og vanskelig sak, med mange involverte. 

– Det er påpasselig med etiske vurderinger her, og flere sterke fronter som alle må tas hensyn til. Det er snakk om barn, ansatte og foreldrene. Det er mange som er involvert her, sier hun og legger til at NRK Trøndelag har stilt kritiske spørsmål til kommunen i de sakene de har hatt.

Behov for debatt 

Trondheim24 satte på trykk innlegget fra Skjønberg, som inneholdt skarp kritikk av navngitte ansatte i kommunen.

Ansvarlig redaktør Paul Jostein Aune forklarer at han som nystartet aktør, og tidligere redaktør i Byavisa, har sett et behov for å løfte debatter og har flere ganger satt på trykk innlegg Adresseavisen ikke ønsker. 

– Jeg forstår Adresseavisens redaksjonelle vurderinger, men jeg så et behov for å løfte Skjønbergs argumenter. Nå har det jo også vist seg i ettertid at argumentene hans stemte. Jeg mener kritikken hans er innenfor selv om den er skarp, spesielt siden dette er en sak som berører barn som i mindre grad kan forsvare seg selv. 

Det aktuelle innlegget ble klaget inn for Pressens Faglige Utvalg (PFU) av rådmannen i kommunen. Utvalget konkluderte med kritikk av Trondheim24 for manglende dekning i tittelen, men at selve innlegget var i tråd med Vær Varsom-plakaten.

Dette mener Aune er et bevis på at det nettopp er innenfor å kritisere byråkratene i kommunen. 

Anonymisering

Verken Adresseavisen eller NRK har navngitt den aktuelle skolen eller byråkratene i leddene under rådmannen.

– Hvorfor Adressa må skjerme toppbyråkratene vet ikke jeg, men det er ikke en linje vi vil legge oss på. Toppbyråkrater må tåle såpass. 

Trondheim24 har også valgt å skrive navnet på skolen der læreren jobbet. Det begrunner Aune slik:

– Hadde dette skjedd på skolen til mine barn hadde jeg blitt frustert om mediene ikke opplyste hvilken skole det gjaldt. 

Han synes generelt både Adresseavisen og NRK er litt for rause med å anonymisere, og forstår ikke hvorfor man ikke kan kjøre en åpen debatt om et så alvorlig tema. 

Powered by Labrador CMS