Hans Geelmuyden vil ha større åpenhet om hvem som kjøper tjenester fra PR-byråene. Det får han så langt ikke flertallet i bransjen med seg på. Foto: Bård Gudim.
Hans Geelmuyden vil ha større åpenhet om hvem som kjøper tjenester fra PR-byråene. Det får han så langt ikke flertallet i bransjen med seg på. Foto: Bård Gudim.

– Dette er pinlig

Ett lite museskritt ble en kjempeavgrunn for flere av medlemmene i Komm, sier Hans Geelmuyden etter å ha tapt slaget om åpne kundelister.

Publisert Sist oppdatert

Det er fire år siden Hans Geelmuyden og hans Geelmuyden.Kiese meldte seg inn i pr-foreningen Komm. Håpet var større åpenhet i bransjen.

Mandag fikk hans GK og representantene fra de tre byråene Nucleus, Trigger og PR-Operatørene en smell midt i fleisen. Flertallet på årsmøtet gikk mot å endre på punkt 2.J i foreningens etiske regelverk.

I dag sier dette punktet at medlemmer og rådgivere skal: «Oppfordre oppdragsgiver til åpenhet om kundeforholdet, men respektere behov for konfidensialitet».

Forslaget fra de fire kommunikasjonshusene lød: «KOMMs medlemmer og rådgivere skal alltid oppfordre sine oppdragsgivere til åpenhet om kundeforholdet, men respektere behovet for konfidensialitet. Dette innebærer, som et minimum, at KOMMs medlemmer og rådgivere alltid skal oppgi en fullstendig oversikt over hvilke kunder de jobber med når de får spørsmål om sine kundelister. Det eneste unntaket fra denne regelen gjelder for de kundene som selv har stilt krav om konfidensialitet knyttet til kundeforholdet. Disse vil være unntatt offentlighet etter eget ønske, men byrået plikter likefullt å oppgi hvor mange kunder som har stilt krav om konfidensialitet, og hvor mange prosent av omsetningen disse utgjør.»

Du kan lese Hans Geelmuydens redegjørelse om forlaget her.

Vil gi tillit

- Vi jobber i en bransje som ikke har tilstrekkelig tillit i resten av samfunnet. Skal vi endre på dette, må vi åpne opp. Derfor hadde jeg håpet på større åpenhet. Dette er et lite museskritt som ble en avgrunn for flertallet av medlemsbyråene i Komm. I dag synes jeg det er pinlig å være medlem i foreningen. 

Geelmuyden har selv sittet i styret det siste året. I går tok Henriette Grønn fra GK over som styreleder. Hans Geelmyuden gir sin egen medarbeider og styret i foreningen ett år på seg. Blir det ikke mer åpenhet etter neste årsmøte, vil de vurdere å melde seg ut. Han bedyrer at det ikke handler om trusler, men om å etablere forutsigbarhet i beslutningsprosessen. 

- Dersom bransjen står for et annet syn på åpenhet enn oss i GK, har vi ikke noe i KOMM å gjøre. 

I dag opplever han at regelverket ikke etterleves, men mer brukes som et fikenblad. Medlemsbyråene er ikke åpne. Bare noen få byråer har kundelistene på nett. Når det er enighet om åpenhet, mener Geelmuyden det er skammelig at listene ikke ligger ute.

Her finner du Geelmuyden.Kieses kundelister. 

- Åpenhet er ikke skummelt. Det er sentralt for å bygge tillit, og vår bransje trenger mye mer tillit. 

Geelmuyden sier undersøkelser blant kundene deres viser at rundt 15 prosent har behov for konfidensialitet. Dette mener han også skal respekteres. Kundene byrået har liggende ute i skrivende stundt står for omtrent 82 prosent av GKs inntekter.

Fint med takhøyde

Ole Christian Apeland i Apeland AS var blant dem som stemte nei til forslaget fra de fire byråene. Han synes byråene skal ha frihet til selv å velge om de vil offentliggjøre kundelistene sine. Det har ingen hensikt, mener han, at alt skal gjøres likt. Han sier at de i Apeland har en ganske åpen policy.

Om Journalisten hadde spurt om å få se hele kundelisten, er det ikke sikkert vi hadde fått den - i hvert fall ikke for publiseringen, for det ønsker han ikke.

- Men vi har ingen hemmeligheter om hvem våre kunder er på direkte spørsmål. Det står også i kontraktene vi inngår med våre kunder.

Apeland sier praktiske hensyn også gjør det vanskelig å offentliggjøre kundelistene slik de fire byråene har foreslått. Blant annet hvordan en kunde defineres. Hva om det er ett enkelt oppdrag? Kunder kommer og kunder går, det må avklares når skal de være på listen og hvor ofte den i så fall må oppdateres.

- Det er fint å være i en forening med First House på den ene siden og Trigger på den andre.

Trigger har lagt kundelisten på sin forside.

Powered by Labrador CMS