Bedring i Steinkjer

Flere brukere på nett og større annonseinntekter hos Trønder-Avisa.

Publisert Sist oppdatert

Trønder-Avisa har i første kvartal opplevd en kraftig vekst på sine nettsider. Ifølge en pressemelding fra mediehuset økte antall unike brukere med 30 prosent i perrioden.

På inntektssiden opplever avisen også vekst. Annonsene i papiravisen økte med 13 prosent, noe som bidro til resultatforbedring sammenlignet med samme tid i fjor.

Avisen hadde et driftsresultat før avskrivninger på en halv million kroner. Det er en bedring på 2,2 millioner kroner sammenlignet med første kvartal i 2009. Selv om opplaget falt med 1,2 prosent sammenlignet med fjoråret, økte opplagsinntektene med 2,8 prosent. Trønder-Avisa hadde ved utgangen av fjoråret et opplag på 22.855 aviser.

Ifølge administrerende direktør og ansvarlig redaktør Arve Løberg var det løssalget som falt i perioden, samtidig som abonnementstallene holder seg stabile.

De samlede inntektene økte med åtte prosent, mens kostnadene var svakt ned med 0,2 prosent sammenlignet med samme tid i fjor.