Journalist Hanne Taalesen fra TV 2 forklarte seg fredag i Oslo tingrett. Foto: Glenn Slydal Johansen
Journalist Hanne Taalesen fra TV 2 forklarte seg fredag i Oslo tingrett. Foto: Glenn Slydal Johansen

TV 2s journalist stilte 46 spørsmål i samtale med Per Kristian Eide, men brukte ikke noe av det

Reporter Hanne Taalesen forklarte i retten at hun anså det som en bakgrunnssamtale siden Eide ikke ville la TV 2 spille det av på TV. 

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over seks år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

TV 2 krever full frifinnelse i den sivile saken kirurg Per Kristian Eide har anlagt mot mediehuset for ærekrenkelser under publiseringer i den såkalte hjernekirurgsaken fra desember 2012.

Eide og hans advokat Per Danielsen har saksøkt TV 2 og flere av kanalens redaktører og journalister for 6,9 millioner kroner pluss 1,8 millioner kroner i sakskostnader. Fredag begynte partsforklaringene, med TV 2 s journalist Hanne Taalesen som den første ute.

Telefonintervju

For TV 2s del startet hjernekirurgsaken da journalist Sophie Lund Aaserud fikk de første tipsene på forsommeren 2012. Taalesen forklarte i retten at hun ble koblet på saken i september.

– Vi brukte mye tid på å gå gjennom dokumentasjon, finne kilder og lære mer om tema.

Dagen før første publisering 6. desember ringte de to journalistene til kirurg Per Kristian Eide for første gang. Samtalen som varte i rundt tre kvarter ble ført mellom Taalesen og Eide med Aaserud som lytter.

– Vi sitter der begge to fordi det er viktig å komme gjennom det vi vil. Jeg fikk en forståelse av at han (Eide, journ.anm.) umiddelbart forstod hva vi snakket om, og at det var denne redegjørelsen som var tema.

Anledningen til at TV 2 ringte Eide på nettopp dette tidspunktet, og ikke tidligere, forklarte Taalesen var at det nettopp var offentliggjort en redegjørelse fra Eide om forskningsprosjektet til Helsetilsynet.

– Vi fikk skrivet 4. eller 5. desember. Det var også en faktor at dette da var et offentlig dokument og at andre kan be om innsyn.

FAKTA OM EIDE-SAKEN

• TV 2 publiserte første sak om den såkalte hjernekirurgsaken 6. desember 2012.

• Saken dreide seg om et forskningsprosjekt på hjernen ved Oslo universitetssykehus (OUS).

• I desember 2013 leverte Anders Cappelen det som er historiens mest omfattende klage til PFU (Pressens Faglige Utvalg) på TV 2s publiseringer på vegne av Eide.

• PFU brukte halvannet år på å behandle klagen.

• En granskning av Helsetilsynet konkluderte i februar 2015 med at forskningsprosjektet til Eide brøt med lovens krav om samtykke og meldeplikt. Samtidig konkluderte tilsynet med at det var vitenskapelig grunnlag for forskningen, og at den kunne videreføres med endringer på de punktene som var i strid med loven.

• I juni 2015 ble TV 2 felt for brudd på fire punkter i medienes etiske regelverk Vær Varsom-plakaten. To av fellelsene skjedde med dissens i utvalget.

• Vinteren og våren 2016 saksøker advokat Per Danielsen på vegne av Eide TV 2, VG, Bergens Tidende, Aftenposten, nyhetsbyråene NTB og ANB, samt gravekonferansen Skup for publiseringer i forbindelse med hjernekirurgsaken.

• Ingen av sakene blir løst i Forliksrådet, som er første instans for sivile saker i rettssystemet.

• Eide har frist på inntil ett år til å ta sakene som ikke ble forlikt i Forliksrådet inn for tingretten.

• 8. november 2016 stevnet advokat Per Danielsen på vegne av Eide TV 2 og 8 TV 2-ansatte, samt tidligere ansvarlig redaktør Alf Hildrum for til sammen 6,6 millioner kroner i oppreisning for ærekrenkelser.

• Stevningen gjelder 70 publiseringer på TV, nett og på Facebook og Twitter i perioden 6. til 20. desember 2012.

• Det er satt av 11 dager til rettssaken mot TV 2 i Oslo tingrett.

Eide ønsket ikke å stille til intervju om saken. Han viste til avdelingssjefen sin, som var syk. I stedet var det forskningsdirektør Erlend Smeland ved sykehuset som svarte på TV 2s spørsmål.

– Det hadde vært en bedre sak om Eide stilte til intervju. Men så har det vist seg etterpå at han hadde ingen planer om det.

Ifølge TV 2-journalistens forklaring viser loggen av samtalen at hun spurte 13 ganger om å få en samtale med Eide.

På spørsmål fra TV 2s advokat i retten, Vidar Strømme, sa Taalesen at hun tror Eide trodde at det dreide seg om et ønske om TV-intervju.

– Men vi ønsker jo hans versjon. Hadde den kommet skriftlig, hadde vi brukt den.

Da spurte dommer Inga Bejer Engh om hun eksplisitt spurte i samtalen om han kunne komme med noe skriftlig.

– Jeg husker ikke konkret. Det var mer en åpen invitasjon, svarte Taalesen.

Strømme spurte så om det var mulig å skyve på publiseringstidspunktet 6. desember.

– Jeg sa til Eide at vi så for oss publisering i løpet av de neste dagene. Vi hadde jobbet med saken en stund, og var interessert i å få den publisert. Så viste han til sine sjefer. Da Smeland stilte til intervju dagen etter kunne vi publisere.

TV 2s redaktører skal forklare seg senere i løpet av rettssaken.

Under spørsmålsrunden fra Eides advokat Per Danielsen spør han om hvorfor ikke TV 2 kunne bruke noe fra samtalen i skriftlig form. Eide hadde nemlig sagt at han ikke ønsket at det skulle brukes fra samtalen på luften.

– Du stiller 46 spørsmål i løpet av de tre kvarterene, og han svarer på alle, sa Danielsen.

– Jeg anså dette som en bakgrunnssamtale, svarte Taalesen.

Da spurte dommeren om ikke det er vanlig at journalister har en bakgrunnssamtale, og senere kommer tilbake og spør om det er mulig å sitere bestemte deler av en slik samtale.

– Det skjer noen ganger.

TV 2 ringte Eide igjen i de påfølgende dagene etter første publisering før han ga beskjed om at kontakten heretter skulle gå gjennom sykehusets kommunikasjonsavdeling.

Eides advokat på kildejakt

Danielsen åpnet sin spørsmålsrunde med å kaste mistanke mot den tidligere lederen Geir Røste for nevroklinikken ved Oslo universitetssykehus som TV 2s kilde. I 2009 skrev NRK at det var store konflikter knyttet til nevrokirurgavdelingen som Eide er tilknyttet.

– Kjenner du Geir Røste? spurte Danielsen.

– Nei, svarte Taalesen

På spørsmål om hennes far, tidligere rettighetssjef Bjørn Taalesen i TV 2, kjente Røste, gjentok Taalesen sitt svar. Da brøt dommeren inn.

– Jeg tror vi har fått med oss mistanken om at han er kilden. Vi kommer ikke noe videre der, sa Engh.

Da Danielsen prøvde seg på nytt senere, slo Taalesen spørsmålene av med at hun ikke vil gå inn på diskusjon om kilder.

Tysk lege

Et annet element det ble mange spørsmål om i retten var et intervju med en tysk kirurg som Taalesen gjennomførte høsten 2012. Her uttalte den tyske legen ifølge det som ble referert i retten at han mente at det var en risiko for blødning i forbindelse med biopsi i hjernen var mellom én og tre prosent, og i et svar opp mot fem prosent.

– Hovedformålet med de intervjuene var å få et generelt inntrykk av risiko og ICP-målinger i hjernen, sa Taalesen.

– Er det slik at dere har kryssklippet legen, spurte TV 2s advokat Vidar Strømme.

– Nei, jeg mener vi gjengir meningsinnholdet.

Spørsmålene fra både Eides advokat Danielsen og dommeren var knyttet til at den tyske kirurgen snakket om et annet type inngrep enn hva Eide gjennomførte i hjernens frontallapp.

– Forstod du i samtale med ham at da han refererer til 1 til 3 prosent, så refererer han til biopsi dypt inne i hjernen? spurte dommeren.

– Det var snakk om dypt inne i hjernen, svarte Taalesen.

– Da blir svaret nei, repliserte dommeren.

TV 2s journalist mente det uansett var dokumentert at risikoen ved Eides inngrep var i samme størrelsesorden.

Powered by Labrador CMS