TV 2s hovedkontor på Nøstet i Bergen. Foto: Glenn Slydal Johansen
TV 2s hovedkontor på Nøstet i Bergen. Foto: Glenn Slydal Johansen

Nei og nei, TV 2. Hva er det dere tenker på?

KOMMENTAR: TV 2 henter fram gamle konsepter. Nå har ledelsen svarene og de ansatte blir sittende igjen med spørsmålene.

Publisert Sist oppdatert

Husker du Jeopardy? Konkurranseprogrammet på TV 2 hvor programleder Jens Brun Pedersen satt på svarene og deltagerne stilte spørsmålene. Det vil ikke overraske om det er slik mange av de ansatte i TV 2 føler det nå.

En uke til å svare

Gjennom Dagens Næringsliv ble vi fredag kjent med at de ansatte i TV 2 må svare på spørsmål om sin egen kompetanse. Svarer de «rett» på de 30 spørsmålene, beholder de kanskje jobbene sine. Men dette gjelder selvsagt ikke alle ansatte i TV-selskapet, kun rundt en tredjedel. For TV 2 må kutte kostnadene.

Som to NHH-professorer har påpekt i en rapport bestilt av konkurrenten Discovery har det vært dårlig økonomikontroll i selskapet. Svikten i reklamemarkedet styrker behovet for å trygge resten av arbeidsplassene. 177 ansatte må nedbemannes, først forsøkt gjennom sluttpakkeordning, men denne førte ikke frem til ledelsens mål. Igjen står mellom 60 og 70 medarbeidere i fare for å få oppsigelser.

Og så kommer spørreundersøkelsen fra ledelsen til de vel 300 ansatte. Hver og en av dem skal velge tre roller de ønsker å arbeide i, og så gjennomføre en egenvurdering. Dette fikk de ansatte knapt ei uke til å gjennomføre.

Synsing

De ansatte skal gradere blant annet sin evne til å mestre stress. Forståelse av trender. Selvstendighet og kompetanse til å samarbeide. Ytterpunktene forteller om særdeles god kunnskap eller begrenset kunnskap. Mellom er tre alternativer som også kan benyttes. Når så den ansatte har funnet svarene, er det nærmeste leder som skal vurdere den ansatte. La oss håpe at lederen har særdeles god samarbeidskompetanse med den ansatte.

Disse spørsmålene og svarene havner til syvende og sist på bordet til den øverste ledelsen som skal ta stilling til om den ansatte på dette grunnlag skal få beholde jobben eller ei. Det betyr en hel masse synsing og skjønnsvurderinger. Det kan være jeg tar feil, men empirien virker ikke særlig solid.

Unngår neppe retten

I kjølvannet av dette sitter ledelsen igjen med svarene og de ansatte trolig med flere spørsmål enn før spørreskjema blir sendt ut. For hvem vil vel ikke vurdere seg selv som jævla god? Så klart er det viktig å innse sine egne begrensninger, men når jobben henger i en tynn tråd virker ikke det som fristende. Og la oss si at kandidaten svarer helt ærlig at jo, jeg har særdeles god kunnskap på sju av ti spørsmål. Hva da nå lederen ikke mener det? I hvor stor grad vil ikke dette føre til å skape tvil blant medarbeiderne  som har fått beskjed om å svare på spørsmålene? At spørsmålene bidrar til usikkerhet om egen kompetanse?

TV 2s ledelse river plasteret av langsomt på en ytterst ubehagelig måte som bidrar til en dårlig stemning i staben. Trolig ville det vært mindre smertefullt å pekt på ansatte enn å gjøre det på denne måten. For nå fremstår om ikke fullt så, men likevel ikke langt fra like ufint som Danmarks Radio da de gjennomførte nedbemanning. Eller da det norske nettselskapet nedbemannet gjennom å dele ut oppsigelser i en Robinson-lignende seremoni.

Dersom ledelsen i TV-selskapet klarer å unngå rettsapparatet vil det overraske stort.

Powered by Labrador CMS