VG støttet ikke Stormark

Politisk redaktør Olav Versto i VG skal ha vært pådriver for å «kaldstille» journalist Kjetil Stormark etter press fra Politiets sikkerhetstjeneste.

Publisert   Sist oppdatert

VGs reportasjeserie om Politiets sikkerhetstjeneste (PST) i juli og oktober 2002 skapte rystelser i de tre toppetasjene på Politihuset på Grønland i Oslo, der PST holder til. Artiklene som var skrevet av journalistene Kjetil Stormark og Tom Bakkeli, skildret interne forhold, lederutskiftning, ressursbruk og konflikter i PST. Avisen oppga tidlig at de hadde over 40 kilder blant de vel 200 tjenestemenn, som jobber ved PST i Oslo, noe som utløste heftige reaksjoner i et ellers lukket miljø.

Skriveforbud

Siden midten av januar i år har Kjetil Stormark i realiteten hatt skriveforbud om politi- og etterretningssaker, skriver Dagbladet i dag. Den formelle årsaken er at Stormark har sendt en klage til Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget), der han ber utvalget undersøke om han er blitt ulovlig overvåket og avlyttet.

Kilder Journalisten har snakket med hevder at Stormark da i lengre tid hadde hatt drøftelser og møter med VG-ledelsen om saken. Stormark skal ha ment at VG burde sende klage til EOS-utvalget, men har ikke fått støtte av sine redaktører. Da Stormark likevel sendte klagen i eget navn, ble han «kaldstilt» i VG. Det faktum at han både er klubbleder og Skup-leder har bidratt til å tåkelegge årsakene til at hans byline ikke har vært å se siden 8. januar i år. For tiden er han dessuten i pappapermisjon.

Stormark sier at han ikke ønsker å kommentere saken og fastholder at den er et internt anliggende i VG.

Overfor Journalisten blir det hevdet at det er politisk redaktør Olav Versto som i første rekke har lagt premissene for VGs behandling av saken. Versto har i mange år hatt gode forbindelser til de hemmelige tjenestene.Han vil ikke kommentere påstandene.

PST gikk rett til Versto

Kilder hevder at PST skal ha henvendt seg direkte til Versto for å få stanset artiklene i VG om interne forhold i PST. Det hevdes også at den påfølgende kontakt mellom VG-ledelsen (Bernt Olufsen, Olav Versto og Hans-Chr. Vadseth) og journalist Kjetil Stormark skal ha foregått over en lengre periode i fjor, og at VG-ledelsen skal ha bebreidet Stormark for flere tjenstlige forhold. Folk i VG med kjennskap til saken mener at Stormark er blitt urettferdig behandlet.

Politisk redaktør Olav Versto vil ikke kommentere hvordan saken er behandlet i redaktørkollegiet, men sier at han deltar i de løpende drøftelsene om journalistikken i VG. Han vil ikke si noe om kontakten mellom PST og VG. På spørsmål om den første henvendelsen fra PST gikk direkte til ham, sier han:

- Nei, jeg kan ikke bekrefte at det er kommet noen henvendelse fra PST til oss, men du må selvfølgelig snakke med Olufsen om dette. Jeg kan ikke bekrefte hva slags henvendelser og samtaler vi mottar, enten det er i Stortinget eller i LO eller PST eller hva det måtte være. Det vil ikke være riktig av meg å kommentere hva slags samtaler vi har, enten det er med den ene eller den andre.

Ingen kommentarer

- Kan du bekrefte at det har vært møter mellom ledelsen i VG og PST om disse artiklene?

- Nei, jeg kan ikke kommentere hva slags samtaler vi har med folk. Det kan jeg ikke, sier Versto.

Journalisten har ikke lykkes å få tak i sjefredaktør Bernt Olufsen eller nyhetsredaktør Hans-Chr. Vadseth. Til Dagbladet i dag sier Olufsen at han ikke vil kommentere interne forhold i VG.

Heller ikke konstituert PST-sjef Arnstein Øverkil er villig til å svare på Journalistens spørsmål.

- Det jeg har som kommentar er at det er en hypotese som settes fram. Det er punkt en. Punkt to er at hvis noen eventuelt skal kommentere den hypotesen, så må det være EOS-utvalget, sier Øverkil.

- Det er ikke bare en hypotese, men et faktum at saken er klaget inn for EOS-utvalget. Det vi gjerne vil vite er om det har vært kontakt mellom PST-ledelsen og VGs ledelse om avisens PST-artikler?

- Jeg sier at det er en blanding av påstand og hypotese som jeg ikke kommenterer, sier Øverkil.

FONT size=5>Journalisten retter

I den opprinnelige versjonen av denne artikkelen sto det at politisk redaktør i VG, Olav Versto, har gått på Forsvarets Høyskole. Dette er ikke riktig. Journalisten beklager.

Red