– Trusler må tas på alvor

Påtroppende leder Hege Iren Frantzen i Norsk Journalistlag. Foto: Glenn Slydal Johansen

– Trusler må tas på alvor

Norsk Journalistlag (NJ) reagerer på at mann som truet journalist er frikjent.

Onsdag ble det kjent at en mann som fremsatte trusler mot en journalist i Avisa Nordhordaland er frikjent i domstolen.

Ifølge Bergensavisen (BA) skal mannen ha vært misfornøyd med politikere og medienes dekning av planer om et asylmottak, og skal ha uttrykt til journalisten at dersom han ble feilsitert, skulle han komme og kvele vedkommende. Det fremkommer av tiltalen.

Retten frikjente mannen. Den la til grunn at mannen skal ha uttalt det han var anklaget for, men dommerne mener det ikke er ført bevis for at mannens oppførsel ble opplevd som truende. Journalisten skal ha oppfattet samtalen som ubehagelig, men skal ikke ha blitt skremt.

Det reagerer påtroppende leder Hege Iren Frantzen i Norsk Journalistlag på. Hun sier dommen går i motsatt retning av andre dommer den siste tiden.

– Det er bra at det ble reist påtale. Det at mannen likevel ble frikjent bryter med den utviklingen vi har hatt de senere årene, hvor folk som framsetter trusler mot journalister blir dømt, sier Frantzen.

Hun viser til to dommer som har falt tidligere i år: En mann ble dømt for trusler mot en journalist i Fanaposten, og en annen ble dømt for trusler mot redaktøren i Fosna-Folket.  

– Det er beklagelig at det ser ut som om retten har gått inn og vurdert hvor redd journalisten ble av trusselen. En trussel er alvorlig når den fremsettes, og trusler må tas på alvor.

Frantzen viser til at Riksadvokaten har instruert politiet og statsadvokatene om å prioritere slike saker fordi de representere en trussel mot medienes samfunnsoppdrag og demokratiet.

– Et hovedproblem er at trusler kan ha såkalt chilling effect, som innebærer at journalisten vegrer seg for å lage stoff om personer som truer. Den effekten slår inn uavhengig av om en dommer mener at trusselen er noe å være redd for.

Den påtroppende NJ-lederen viser til at fagforeningen sammen med Norsk Redaktørforening har utarbeidet råd til redaksjonene om hvordan de bør håndtere slike saker.

– Det første rådet er å ha nulltoleranse for trusler, noe som er fulgt i denne saken.

Annonser