At et kommuneeid kraftselskap samarbeider med et annet om nettvirksomheten, bør ikke frita dem for offentlighetsloven, mener Norsk Presseforbund.
At et kommuneeid kraftselskap samarbeider med et annet om nettvirksomheten, bør ikke frita dem for offentlighetsloven, mener Norsk Presseforbund.

Vil ikke anke innsynsdom

Staten anker ikke saken mot Trønder Energi.

Publisert Sist oppdatert

I mars ble det klart at det kommuneeide energiselskapet Trønder Energi vant innsynssaken mot staten. Energiselskapet avslo i 2019 Norges Miljøvernforbunds (NMF) innsynskrav i et Powerpoint-dokument. Da Fylkesmannen ga NMF medhold i den påfølgende klagen, tok Trønder Energi saken for retten.

Skuffet

Etter at energiselskapet vant saken i Oslo tingrett har staten nå besluttet å ikke anke. Det bekrefter regjeringsadvokaten i en e-postutveksling som Journalisten har fått innsyn i.

Jurist i Norsk Presseforbund, Sindre Granly Meldalen, sier til Journalisten at de er skuffet over at staten ikke anker saken.

– Nå fremstår rettstilstanden som uavklart fordi man har to sprikende dommer, sier han.

Dommen i Trønder Energi-saken kom kort tid etter at energiselskapet BKK tapte en lignende sak i Bergen tingrett. Den dommer har selskapet anket.

– Det hadde vært fint med en avklaring fra en høyere domstol. Selv om organiseringen til kraftselskapene er rasjonell, så kan man nå i praksis organisere seg bort fra offentlighetsloven. Allmennheten mister da muligheten til å se hvordan deres midler benyttes, sier Meldalen.

Uklarheter

I begge de to dommene ble det vist til uklarheter i loven- og forarbeidene, sier Meldalen.

– Og i BKK-dommen ble det slått fast at det er en lovgiveroppgave å oppklare uklarheter som de selv har forårsaket. Det må følges opp, sier han.

Norsk Presseforbund mener det bør følge innsynsrett med der det offentlige har eierinteresser, uavhengig av hvordan man organiserer seg.

Powered by Labrador CMS