Brian Cliff Olguin er fotojournalist og nestleder i NJ frilans. Foto: Kristine Lindebø
Brian Cliff Olguin er fotojournalist og nestleder i NJ frilans. Foto: Kristine Lindebø

Frilanserne øker satsene med 7 prosent etter ett år

Feil fra i fjor er årsaken, ifølge NJ Frilans.

Publisert Sist oppdatert

De veiledende frilanssatsene for journalister og fotojournalister oppjusteres, noe som skal gjøres hvert år for å følge den årlige lønnsøkninga for journalister i MBL-området.

Denne første økninga er likevel langt høyere enn lønnsøkninga for fast ansatte. Mens frilanssatsene har økt med rundt 7 prosent*, var lønnsøkninga for øvrig i bransjen på 2,6 prosent.

Se tabell med våre utregninger nederst i saken.

– Jeg kan forstå om folk vil reagere på dette hoppet, sier Brian Cliff Olguin, til Journalisten.

Han er frilanser og styremedlem i NJ Frilans, som har utarbeida satsene.

Feil fra i fjor

– Jeg tror nok folk vil registrere at de øker, og kanskje stille seg noen spørsmål, men vi er så gjennomsiktige som vi kan være. Det vil også alltid være opp til oppdragsgiverne og frilanserne å forhandle seg fram til en pris.

NJ Frilans forklarer det store «hoppet» med at de gjorde en feil i utregninga med verktøyet NJ Timepris i fjor, som gjorde satsene lavere enn de skulle.

FOKUS FRILANS

  • Journalisten ser på frilansernes vilkår ett år etter at NJ kom med sine veiledende frilanssatser.
  • I fjor inngikk også NJ og MBL for første gang en rammeavtale for frilansere.
  • Avtalen sa blant annet at «honorar skal forhandles og avtales før stoffet benyttes, med utgangspunkt i blant annet lønnsnivået for de redaksjonelt ansatte i oppdragsgivers virksomhet og frilanserens driftskostnader».
  • Denne saken er en del av en serie på flere artikler.

De brukte timesatsen til en 8-timersdag til å beregne dagshonoraret for en 7,5-timersdag. Slik ble dagsatsene en del lavere enn de skulle.

Dette har de korrigert med årets satser.

– Nå er satsene riktige, men det blir et større hopp enn det folk kanskje har sett for seg, sier Olguin, og forsikrer om at det ikke blir like stor økning til neste år, eller årene etter.

Det de ikke har justert opp i år, er økte driftskostnader, som drivstoff, utstyrs- og reiseforsikringer, kurs og kompetansetiltak. Disse og andre kostnader blir dyrere hvert år, men er ikke tatt høyde for i denne runden.

– Myk inngang

I tillegg er satsene justert for å følge den årlige lønnsøkninga til fast ansatte, samt ta høyde for dyrere sykeforsikring for selvstendig næringsdrivende, som har økt fra 9,3 til 9,4 prosent av overskudd.

Det var først etter at frilanssatsene var lansert, at NJ Frilans oppdaget at de var for lave. Dette var etter at flere oppdragsgivere allerede hadde reagert, og mente de var for høye. Derfor ønsket ikke frilanslaget å komme med en korrigering i 2018, men ventet heller til i år.

– Man kan se på det som en myk inngang for oppdragsgiverne. Det var det vi tenkte da vi oppdaget feilen, sier Olguin.

Han minner om at satsene er veiledende, og anbefaler medlemmene å trekke inn faktorene som passer for dem.

– Noen frilansere har en spisskompetanse som gir dem en merverdi, og andre leverer kanskje litt mer tilgjengelig og generiske produkter. Da er det kanskje større rom for at de blir enige med oppdragsgiver om en fast sats.

Han ser ingenting i veien for at en oppdragsgiver kan bli kollektivt enig med flere frilansere, så lenge det er en forhandlingssituasjon i forkant, ikke en diktering fra oppdragsgiver side.

– Det kan være ønskelig om de vil spare tid og ressurser, da slipper de å forholde seg fra gang til gang.

Variasjon i tallene

* Journalisten har regnet seg fram til at alle satsene har gått opp med i under- eller overkant av 7 prosent (se tabell). Variasjonen skyldes at årets satser har blitt rundet ned til nærmeste tier slik at de skal være enklere å huske.

Satsen for salg av enkeltbilde har bare økt med 3,6 prosent. Det forklarer NJ Frilans med at det gjelder salg av et produkt, ikke en tjeneste, og at det derfor er konsumprisindeksen som gjelder her.

Satsene for TV og video hadde to avvik, for nyhetssak, som har økt med 8 prosent, og dagshonorar, som har gått ned med 0,07 prosent. Dette forklarer NJ Frilans med at det har skjedd en tastefeil, og har sendt oss de oppdaterte tallene.

Frilanssatsene for 2019

Sjanger Sats Økning
Tekst
Enklere sak5 990 kr7,06 %
Reportasje19 160 kr6,99 %
Portrettintervju21 555 kr6,99 %
Anmeldelser5 990 kr7,06 %
Dagshonorar5 990 kr7,06 %
Lengre oppdrag (pr. dag)4 790 kr6,99 %
Radio
Reportasje11 980 kr7,06 %
Featurereportasje19 160 kr6,99 %
Dagshonorar5 990 kr7,06 %
Lengre oppdrag (pr. dag)4 790 kr6,99 %
Foto (før mva.)
Enkeltbilde2 784 kr3,61 %
Fotoreportasje20 910 kr7,08 %
Dagshonorar6 530 kr6,96 %
Lengre oppdrag (pr. dag)5 220 kr6,92 %
TV/Video (før mva.)
Nyhetssak*7 200 kr6,90 %
Featuresak*17 190 kr6,96 %
Dagshonorar*7 200 kr6,90 %
Lengre oppdrag (pr. dag)5 760 kr6,96 %

*Satsene er opplyst direkte fra NJ Frilans på grunn av korrigeringer.

Powered by Labrador CMS