Nordlys felt i PFU etter artikler om rus og seksuell trakassering på ungdomsskole

Klaget inn av lærere.

Publisert Sist oppdatert

En gruppe på 34 lærere ved en ungdomsskole i Tromsø klaget avisen Nordlys inn til PFU, og utvalget konkluderte onsdag med brudd på punkt 4.14 om imøtegåelse.

I november og desember 2020 publiserte Nordlys flere artikler om en arbeidskonflikt ved skolen. En tidligere lærer ved skolen gikk til søksmål mot kommunen etter å ha blitt sagt opp. Hun hevdet å ha blitt mobbet og trakassert av kollegaer, og at hun fikk sparken for å ha varslet om rusede lærere og seksuell trakassering.

Klagerne mente Nordlys ukritisk har publisert uriktige og rammende anklager om dem og at avisen burde ha gitt dem samtidig imøtegåelse. Klagerne mener også at overskriftene er misvisende.

Lærerne mente Nordlys hadde brutt god presseskikk på følgende punkter i Vær Varsom-plakaten (VVP): 1.2, 2.3, 3.2, 3.9, 4.1, 4.2, 4.4, 4.5, 4.13 og 4.14.

Nordlys svarte at de har referert fortløpende fra rettsaken og at klagerne bare er indirekte part i konflikten som er omtalt. Avisen er usikker på hvem de skulle henvendt seg til ved eventuell samtidig imøtegåelse.

Men Pressens Faglige Utvalg (PFU) konkluderte med at Nordlys har brutt god presseskikk på punkt 4.14 om imøtegåelse.

I sin uttalelse skriver utvalget:

«Nordlys måtte kunne publisere påstandene fra den oppsagte læreren, da disse var en sentral del av hennes forklaring i rettssaken. PFU har forståelse for at klagerne mener Nordlys burde gjort mer for å kontrollere kvinnens anklager, men vektlegger at påstandene var del av et søksmål som ble vurdert rettslig.

Utvalget mener det sentrale presseetiske spørsmålet i saken gjelder VVP 4.14, som sier at den eller de som utsettes for sterke beskyldninger av faktisk art, skal få muligheten til å imøtegå beskyldningene i samme publisering.

PFU understreker at pressen skal ha stor frihet til å referere det som blir sagt i retten, også sterke anklager. Medienes frie og uavhengige rapportering er en forutsetning for en fungerende rettsstat. Samtidig er det viktig at pressen følger reglene i Vær Varsom-plakaten.»

Powered by Labrador CMS