Anette Selmer Andresen er blant navnene som nevnes som mulig ny nestleder i NJ. Foto: Birgit Dannenberg
Anette Selmer Andresen er blant navnene som nevnes som mulig ny nestleder i NJ. Foto: Birgit Dannenberg

Anette Andresen mener NJ burde gå gjennom gamle vaner

Dette kan bidra til å redusere kostnadene. Samtidig må rekrutteringen prioriteres høyere. 

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over fem år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

– Dette ser jeg på som en bekreftelse av at jeg gjør en god jobb som tillitsvalgt, og det er  veldig hyggelig, skriver Anette Selmer Andresen på chat på ferie i Sørøst-Asia. Det er gått et par måneder siden hun gikk av som leder for NJ Frilans. Nå er hun blant navnene som nevnes som potensiell nestleder i Norsk Journalistlag.

Andresen skriver at hun forholder seg åpen til et eventuelt kandidatur. Hun tar gjerne på seg verv i NJ om det er ønskelig. Det gjelder også nestledervervet. Men til syvende og sist er det landsmøtet i mars neste år som avgjør.

Flere frilansere i ledelsen

Hvem blir NJs neste nestleder

Journalisten har den siste stunden intervjuet potensielle kandidater til nestledervervet i Norsk Journalistlag. Så langt er Pål Hellesnes den eneste som har lansert sitt kandidatur. Men også Dag Idar Tryggestad, Britt-Ellen Negård, Anette Selmer Andresen og Kjersti Fikse Ness er alle aktuelle navn ifølge kilder.

Mangeårig medlem i Landsstyret, Håkon Okkenhaug, har også noen klare meninger om hva som må kunne forventes av en ny nestleder. Men er selv ikke kandidat.

Skulle flertallet av delegatene stemme for henne blir hun i så fall den første frilanseren inn i NJs toppledelse. I denne perioden er frilanserne representert ved Toralf Sandåker som møter fast til landsstyret (LS)og er vara i AU, og hun selv som sjuende vara til LS. Den situasjonen liker hun dårlig.

– Det syns jeg er for dårlig representasjon av frilanserne i den øverste ledelsen. Som nestleder i NJ representerer du jo hele organisasjonen, men det er klart at jeg har kompetanse om frilansere som vil komme NJ til gode. Vi i NJ Frilans har flere gode kandidater til LS. Jeg håper vi får inn flere enn en fast møtende representant i LS i mars, skriver hun.

Situasjonen ved det kommende landsmøtet er ny for frilanserne. Etter forrige landsmøte er frilanserne også medlemmer av lokallagene og kan stille som delegater på vegne av disse. Dermed kan flere kandidater melde seg.

Sammensettingen i LS bør være bred. Med vekting på fagfelt, alder, geografi og så videre. Men:

– Det er viktig å få inn flere yngre i styre og stell i NJ. De nyutdannede møter utfordringer i dag som vi eldre ikke har opplevd og disse erfaringene bør bli hørt i større grad. Jeg tror det vil være nyttig for LS å få inn noen yngre stemmer.

Med yngre sikter hun til journalister som er i 20-årene og tidlig 30-årene.

Bra å få «ryddet opp»

Utålmodig, skriver hun om seg selv. Hun er opptatt av å se resultater for det handler om å få ting gjort i Andresens verden. I de store omveltningene NJ står ovenfor mener hun det må tenkes nytt, der har hun noe å bidra med. Det at hun er genuint opptatt av medlemmene tror hun førte til at hennes lederskap i NJ Frilans var godt. Det mener hun er viktig. For selv om man som leder har mange oppgaver, er det til syvende og sist medlemmene man jobber for.

– NJ må ta kraftige kutt i økonomien inn i fremtiden. Hvilke tanker gjør du deg om det?

– Jeg tror det blir veldig tøft og vanskelig. Og landsstyret som blir valgt inn i mars må ta noen viktige avgjørelser. Men det kan også være bra å få «ryddet opp». Tradisjonelt har ikke NJ måttet være så forsiktige med økonomien som det vi må nå fremover, og kanskje kan dette hjelpe til med å spisse NJ: Å virkelig fokusere på de viktige sakene.

– Når NJ skal kutte, hvor bør det kuttes?

– Jeg vil ikke kunne peke på konkrete ting som bør kuttes. Men man kan tenke seg at hele organisasjonen må bli flinkere til å ha digitale møter. At vi ikke lenger kan unne oss å ha så mange fysiske møter som nå. Og så har det jo vært snakk om å kutte i antall LS-medlemmer, skriver hun.

Andresen viser til at i styret til NJ Frilans ble antall varamedlemmer redusert fra sju til fem fordi de siste to sjelden ble benyttet. Så denne innsparingen kan også bidra til å ruske litt opp i gamle vaner og bidra til å etablere mer effektive rutiner.

Må øke rekrutteringen

Andresen er som andre kandidater opptatt av å drive opp inntektene. Å stoppe nedbemanningene går ikke, men fokus på verving kan økes, og bør være større enn i dag.

– Jeg kan ikke huske å ha hørt LS debattere verving. Jeg mener det er et tema som bør diskuteres nesten hvert møte. LS bør sette fokus på det, sette klubb- og lagsleder i stand til å verve. Ha et tydeligere fokus på det.

NJ er for dårlige til å kommunisere godene medlemmene får. Dette bør formidles bedre ut i håp om å kunne rekruttere flere medlemmer.

Powered by Labrador CMS