Klassekampen slapp ikke unna kritikk på dagens møte i Pressens Faglige Utvalg.
Klassekampen slapp ikke unna kritikk på dagens møte i Pressens Faglige Utvalg.

Klassekampen fikk kritikk i PFU

Burde ha kontaktet klager.

Publisert Sist oppdatert

I et intervju i Klassekampen videreformidlet en stortingspolitiker kraftige beskyldninger mot et navngitt selskap. Daglig leder i selskapet klaget Klassekampen inn til Pressens Faglige Utvalg for brudd på samtidig imøtegåelse. Klager mente også at avisen brukte for lang tid på å rette en faktisk feil i artikkelen på nettsiden.

Klassekampen avviste klagen, og mente at utsagnet var en del av den løpende politiske debatten. PFU er bare delvis enig i dette, og mente at Klassekampen burde ha kontaktet klager for et tilsvar.

PFU-sekretariatet hadde innstilt på at Klassekampen hadde brutt god presseskikk, men utvalget dempet det ned til kritikk. Begrunnelsen for dette var at man ikke ønsket at PFU skulle snevre inn den løpende politiske debatten.

Powered by Labrador CMS