Ordfører Johnny Hanssen ble oppgitt og forbauset da han fikk vite at kommunen hadde gått til sak mot Helgeland Arbeiderblad
Ordfører Johnny Hanssen ble oppgitt og forbauset da han fikk vite at kommunen hadde gått til sak mot Helgeland Arbeiderblad

- Jeg var ikke informert

Ordfører i Brønnøy kommune kaller inn til oppvaskmøte etter at Helgeland Arbeiderblad ble stevnet.

Tirsdag ble det kjent at Brønnøy kommune hadde tatt ut stevning mot Helgeland Arbeiderblad for å stoppe publiseringen av en artikkel. Artikkelen omhandlet en dom der kommunen hadde fått krass kritikk.

Ikke akseptabelt

Ordfører Johnny Hansen i Brønnøy kommune ble både overgitt og forbauset da han fikk vite at kommunen hadde tatt ut stevning mot avisen.

-Kommuneadvokaten tok ut stevningen på vegne av kommune og ordfører uten at jeg var informert. Det er ikke akseptabelt.

Rutinesvikt

Hanssen har fredag innkalt til et møte internt i kommunen for å gjennomgå rutinene ved slike saker. Formålet med møte er både å se på hva som gikk galt, og hvordan de skal forhindre at noe liknende skjer i fremtiden.

-Det har vært en rutinesvikt hos oss. Jeg skulle både vært informert og konferert med før det ble sendt ut stevning mot en avis. Det finnes andre muligheter enn å gå til sak når det snakk om en slik publisering. For eksempel kan man avklare hva slags publisering det er snakk om.

I ettertid har han blitt informert om at advokaten ble forespeilet en annen type sak enn den som kom på trykk. Og at bakgrunnen for at de ikke ønsket oppmerksomhet rundt barnevernssaken var hensynet til de øvrige omtalte.

Stevningen er nå trukket tilbake.

Interressant start

Johnny Hanssen er nyvalgt ordfører. Han begynte i jobben 12. september. Stevningen ble sendt den 23. samme måned.

-Det har vært en hard, men interessant start. Det er viktig for meg som ordfører at kommunen får bedre rutiner.

Powered by Labrador CMS