Distriktsdirektør Grethe Gynnild Johnsen, nyhetsredaktør Alexandra Beverfjord og programdirektør Vibeke Fürst Haugen i Marienlystdivisjonen møtte kritiske spørsmål fra NRK-tillitsvalgte på deres årsmøte. Foto: Glenn Slydal Johansen
Distriktsdirektør Grethe Gynnild Johnsen, nyhetsredaktør Alexandra Beverfjord og programdirektør Vibeke Fürst Haugen i Marienlystdivisjonen møtte kritiske spørsmål fra NRK-tillitsvalgte på deres årsmøte. Foto: Glenn Slydal Johansen

Direktører avviste brutalisering av NRKs personalpolitikk

KLEKKEN (Journalisten:) Men møtet mellom sjefer og tillitsvalgte på NRKJs årsmøte avdekket stor avstand i hvordan partene opplever virkeligheten.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over fem år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

NRKs Journalistlag (NRKJ) har valgt å sette NRKs personalpolitikk på dagsorden under årsmøtet som denne uken arrangeres på Klækken hotell på Ringerike.

I forrige uke gikk NRKJs leder Richard Aune kraftig ut i Journalisten mot brutalisering av arbeidslivet i NRK. Kritikken var todelt. Den ene handler om manglende involvering av fagforeningen i omstillingsprosesser i NRK. Den andre dreier seg om vanskeligere kår for de ansatte til å avtale avspasering, velferdspermisjoner også videre.

Les: NRKJ advarer om brutalisering av arbeidslivet i NRK

Se Richard Aunes åpningstale til egne medlemmer tidligere på årsmøtedagen: 

Drar med folk

På Klekken møtte tre programdirektører de NRKJ-tillitsvalgte for å svare på kritikken fra journalistene.

Alle de tre direktørene avviste at de kjenner seg igjen i det bildet Aune og NRKJ tegner.

- NRK har en god kultur for å involvere de ansatte i prosesser. Jeg er ikke enig i beskrivelsen av at NRK ikke gjør det. Jeg mener vi er blitt bedre på å dra folk med tidligere, og tror vi er blitt bedre på å involvere enn før, sa distriktsdirektør Grethe Gynnild Johnsen.

- Jeg har ikke fått den formen for heftige tilbakemeldinger om at det har blitt så utrolig mye verre å jobbe i NRK. Det hadde jeg håpet jeg skulle få på bordet hvis det er tilfelle.

Nyhetsdirektør Alexandra Beverfjord svarte på spørsmål fra ordstyrer Ingerid Stenvold at hun mener NRK involverer i større grad enn mange andre mediebedrifter. Bevefjord mener at en mediebransje i kraftig omstilling har smittet over på synet på personalpolitikken i NRK.

- Publikum har flyttet seg, og vi må møte det. Det kan jeg forstå skaper press.

Enige om å være uenige

Programdirektør Vibeke Fürst Haugen viste til målinger om at mange NRK-ansatte trives i, og er stolt av jobben, ikke peker i retning av noen brutalisering av arbeidslivet hos allmennkringkasteren.

Men konkrete eksempler som ble tatt opp viste avstanden. Da Stenvold spurte om hvorfor ansatte ikke får ta med en tillitsvalgt i individuelle samtaler om lønn, svarte flere direktører at det ikke var noe nytt.

- Er det noe som har skjedd nå? spurte Fürst Haugen.

- Ja, ropte en av de tillitsvalgte fra salen.

- Det er faktisk sånn, fulgte Stenvold opp.

- Lønnssamtaler på individnivå skjer mellom ledelsen og den ansatte. Det er kanskje bare et punkt vi må være uenig om hvordan skal gjøres, sa Beverfjord.

Det var noe blandede meninger om graden av involvering. Grethe Gynnild Johnsen fikk både skryt for å ha forbedret seg på det området de siste årene, og refs for andre prosesser. Til siste kategori kom beskjeden om at distriktskontorene skal ha sendinger på hverdagene i romjulen.

- Det er noen unntak som gjør folk fly forbanna. For ett år siden kom du med en rapport om å regionalisere distriktsredaktørene, og nå er det at vi skal ha sendinger i jula. De to ødelegger så mye av det som er god involvering. Folk føler seg så sint og oversett, sa Monica White Martinsen.

Distriktsdirektøren sa at beslutningen om romjulssendinger ikke ble tatt lenge før det ble informert. Og hun sa at det ligger til kringkastingssjefen å kunne avgjøre det selv om det ikke har vært tradisjon for slike sendinger tidligere, og at praksisendringen medfører at mange ansatte på distriktskontorene ikke får fri mellom jul og nyttår.

Høyt volum

For Nyhetsdivisjonens del ble det en krass passiar om volumet på tillitsvalgtes reaksjoner på interne prosesser. Nyhetsdirektøren ba de tillitsvalgte unngå maksimalt volum på alle spørsmål. 

- Det er pussig at du, Alexandra, er opptatt av at vi bruker for høyt volum. Det er ingen som lytter. Da må man skru opp volumet, sa Dagsnytts klubbleder Ulf Tannæs-Fjeld

- Det stemmer ikke at vi er en ledelse som har øreklokkene på. Vi har valgt å lytte og bruke tid på å høre på innspill og gjøre justeringer, svarte Beverfjord.

Hun fikk blant annet spørsmål om at det i prosessen med omorganisering i hennes divisjon på forhånd ble gitt et premiss om at det skal være en egen oppdateringslinje. Stenvold spurte hvorfor ikke utredningen startet med blanke ark. Direktøren svarte at hennes premiss for prosjektet er et stort fall blant unge seere på nyhetsprogrammene.

- Vi ønsket en utredning om hvordan vi kan bli sterkere på breaking news på nett og mobil. Da satte vi ned stor gruppe, NRK Direkte hvor tillitsvalgte var med. I den rapporten ligger noen konklusjoner, blant annet at vi må ha en oppdateringslinje. Det gikk vi ut med det, både offentlig og internt, om at det er besluttet. Det er med beste intensjon.

Etterlyser klarere standpunkt

Beverfjord mener kritikken om manglende involvering skyldes at de tillitsvalgte ikke får gjennomslag for sine syn.

- Det dreier seg om en forventningsavklaring. Det betyr ikke at man får gjennomslag for alle synspunkter. Det vil være ulike synspunkter i ulike leire.

Distriktsdirektør Grethe Gynnild Johnsen spilte involveringskritikken tilbake til de ansatte med at hun savner at de tillitsvalgte tar tydelige standpunkt.

- Jeg skulle ønske meg at fagforeningene var tydeligere på hva de tillitsvalgte egentlig ønsker. I stedet for bare å være med fram til målstreken og ikke videre derfra.

Til Journalisten sier NRKJs leder Richard Aune etter debatten at det er skummelt å se at virkelighetsoppfatningen er så forskjellig mellom direktørene og de tillitsvalgte.

- Det har vi en jobb å gjøre. Vi mener vi har gode grunner til at NRK skal involvere oss tidligere i omstillinger. Vi kan være olje i stedet for sand i maskineriet, sier Aune. 

- Hva svarer du til kritikken fra direktørene om at fagforeningene ikke vil ta tydelige standpunkt?

- Det er ikke riktig. Vi mener masse inn i prosessene, men det er ulike saker vi snakker om. Vi sier til og med at NRK må kutte flater og program, men vi mener det er ledelsen som må velge hvilke programmer.

Powered by Labrador CMS