Organisjaonsdirektør i NRK Olav Hypher (nede til høyre) har ingen eksakt forklaring på hvorfor antall midlertidige årsverk såvidt har gått ned i 2020.
Organisjaonsdirektør i NRK Olav Hypher (nede til høyre) har ingen eksakt forklaring på hvorfor antall midlertidige årsverk såvidt har gått ned i 2020.

Har sluttet å øke:
Færre midlertidige i NRK-redaksjonene i fjor enn året før

Har ikke som mål å holde bruken nede.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over to år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Antall midlertidige redaksjonelle årsverk sank med ett i NRK i fjor.

Fra 92,8 årsverk i 2019 til 91,6 årsverk i 2020.

Det viser tall Journalisten har fått fra NRK. Dette skiller seg fra de siste årenes trend, der antallet har økt (se faktaboks).

I fjor vår skreiv Journalisten om 2019-tallene, som viste at antall midlertidige nesten hadde tredoblet seg på tre år.

Midlertidig ansatte er i denne sammenhengen ikke vikarer, men personer som for eksempel har en prosjektstilling eller er sesongarbeider. Antall vikar- og faste årsverk gikk også ned i 2020.

FAKTA:

Antall midlertidige redaksjonelle årsverk:

2020: 91,6

2019: 92,8

2018: 78,8

2017: 59,4

2016: 35,2

2015: 38,7

  • Dette er antall årsverk, som ikke er det samme som antall personer.
  • Vikarer og tilkallingsvikarer går ikke innunder disse tallene. Dette er det NRK selv kaller «midlertidige», som ofte er ansatt i prosjektstillinger eller som sesongarbeider.
  • Ikke alle årsverkene er klassiske journalist-stillinger, selv om NRK i sitt system definerer dem som «journalist».
  • Journalisten har fått tall brutt ned på måneds-nivå. Tallene over her er et gjennomsnitt av disse.

Kilde: NRK

Styrt etter redaksjonelle behov

På spørsmål om 2020-antallet er et ønsket nivå for NRK, svarer organisasjonsdirektør Olav Hypher dette:

– Det er de redaksjonelle føringene som til enhver tid er førende for hvor mange som jobber som midlertidig. Vi har ikke et mål om hvor store de ulike kategoriene skal være. Men vi har et mål om hva vi skal levere, og så resurssetter vi deretter.

Han sier at nivået på midlertidige ikke er toppstyrt, bortsett fra at det må ligge innenfor lovens makskrav for andel midlertidige.

Bortsett fra dette kravet er andelen midlertidighet dynamisk, og bestemmes etter hvilke store begivenheter NRK dekker og arrangerer, ifølge direktøren.

Vet ikke årsaken

Hypher vet ikke hva som gjorde at antall midlertidige i ble eksakt slik det ble, men peker på at det både ble avlyst fotball VM og sommer OL i fjor. Han sier at også at en del resurser ble omprioritert.

– Vi styrket nyhetsoppdraget vårt kraftig i forbindelse med pandemien. På kort varsel ble det da overført erfarne journalister fra sportsredaksjonen. Det kan igjen ha ført til et behov til å fylle et midlertidig behov på sportssiden, sier han og legger til:

– Det har vært et dynamisk år med mindre forutsigbarhet for både faste og midlertidige. Mange har vist en enorm fleksibilitet.

– Samme som før

Rolf Johansen, leder for Norsk Journalistlag i NRK (NRKJ), har vært svært kritisk til økning av antall midlertidige i NRK de seneste årene.

Han sier at 2020 var et veldig spesielt år, og at situasjonen for midlertidige er ganske lik som året før.

– Det er vanskelig å trekke noen konklusjon fra 2020-tallene isolert sett. Situasjonen er den samme som før. Det som er bra, er at vi tidlig på fjoråret tok initiativ overfor NRK til å ha en dialog om hva vi ønsker for vikar- og midlertidigpolitikken.

– Der er vi i gang med gode diskusjoner, og vi har en forventning om at det skal komme noe ut av det, fortsetter han.

Ved lønnsoppgjøret i fjor forhandlet partene i NRKJ og NRK også om tekst i «journalistavtalen». Resultatet ble flere nye punkter om midlertidige og vikarer, som var en av grunnene til at forhandlingene holdt på i 49 timer på overtid.

Powered by Labrador CMS