Sjefredaktør Gard Steiro kan se at VGs digitale betalingsprodukt er Norges nest største avis. Foto: Torstein Bøe / NTB scanpix
Sjefredaktør Gard Steiro kan se at VGs digitale betalingsprodukt er Norges nest største avis. Foto: Torstein Bøe / NTB scanpix

VG+ er Norges nest største avis

Klassekampen er lesertallvinneren på papir – VG og Aftenposten mest tilbake. Se alle tallene her.

Publisert   Sist oppdatert

Tirsdag presenterer Mediebedriftenes Landsforening (MBL) nye opplags- og lesertall for avisene og magasinene.

Se alle tallene i tabeller nederst i saken.

Det er første gang at opplagstallene presenteres på høsten, det normale har vært at årstallene presenteres på vårparten. Opplagstallene som kommer nå er laget med en ny beregningsmetode som gjelder fra inneværende år, og MBL melder at de derfor ikke er sammenlignbare med tidligere år.

Tallene viser at det er Aftenpostens morgenutgave som er Norges største avis målt med et netto opplag på 256.708 eksemplarer. Papiropplaget er på 137.566 og det digitale opplaget oppgis til 250.771 eksemplarer. VG+ er nest størst med 152.034. Dagbladets er 83.817, som inkluderer både plussabonnenter og andre abonnenter. For Dagbladet er papiropplaget nede i 36.205, mens det digitale opplaget er på 47.612.

På grunn av endringen i målemetoden kan vi ikke presentere tall over hvilke aviser som går mest fram eller mest tilbake i opplag.

Se alle opplagstallene i tabellen nederst i saken.

Leserfall på 7,7 prosent

MBL melder at totalopplaget er på 2,2 millioner eksemplarer. Det rene digitalopplaget er på 703.796 eksemplarer, mens det for papir er 275.052. MBL rapporterer at 12 prosent av opplaget er papir, 32 prosent er digital og 56 prosent er komplett.

– Tallene som legges frem i dag er en mellomrapportering i påvente av at de digitale målingene i Forbruker & Media blir fullstendige og at dekningstallene på personnivå fra comScore kan benyttes for de største nettstedene. Dette er dermed ikke en nullpunktsmåling - den vil vi først få på den store talldagen i 2019, sier administrerende direktør Randi Øgrey i Mediebedriftenes Landsforening i en pressemelding fra MBL.

Når det gjelder lesertallene, går avisene tilbake til sammen 7,7 prosent sammenlignet med for ett år siden. 10 av 149 avistitler har fremgang mens 78 aviser går ned i lesertall. Lokal- og regionavisene er tilbake 8,8 prosent mens nisjeaviser øker med 2,3 prosent.

Ifølge MBLs måling leser 42 prosent av de spurte en papiravis på en gjennomsnittlig dag.

VG frykter ikke annonsørstorm

VGs publisher Gard Steiro beskriver utviklingen til VG+ som formidabel de siste to årene.

–Det har vært en voldsom vekst i abonnenter, og da følger pengene med. Og så har vi gjort grep med VG+ som å bredde ut produktet og satse på kvalitet. Det har gitt resultater, sier Steiro til Journalisten.

Redaktøren har tidligere gitt uttrykk overfor Journalisten at han trekker på skuldrene over VGs lesertallsfall. Han mener fortsatt det er den minst viktige målingen.

– Det fine med de digitale målingene er at jeg følger utviklingen for VG+ fra dag til dag. Vi vet hvor mange abonnementer og papiraviser som vi selger.

– Men lesertallene går ned. Du frykter ikke et ras av telefoner fra annonsører som vil ha reduserte priser de neste ukene?

– Nei, det gjør jeg ikke. Vi selger annonser digitalt på antall visninger og under ti prosent av annonseinntektene kommer fra papir.

– Aftenposten øker

Aftenposten melder at avisen vokser både i antall rene digitale abonnenter og i antall abonnenter totalt sett.

– Vi har nå over 110.000 digitalabonnenter, 23 prosent opp fra samme tid i fjor. Antallet totale abonnenter er opp tre prosent fra i fjor. Vi har gjort en historisk snuoperasjon og gått fra 17 år med fall i antall abonnenter til sterk vekst. Vi nærmer oss nå nivået fra Aftenpostens toppår, sier publisher Espen Egil Hansen i en melding.

Han uttaler at det ikke er riktig at Aftenpostens lesertall faller.

– Lesertallene som ble presentert i dag er ikke sammenlignbare med tidligere målinger. Måten det måles på endres, men Aftenposten faller ikke, vi øker i visninger og har stabil utvikling på brukere. Dette til tross for at vi stadig lukker mer innhold på ap.no.

331.000 i LLA-opplag

Landslaget for lokalaviser (LLA) melder at deres over 100 medlemsaviser har et netto opplag på drøyt 331.000 eksemplarer. 75 prosent av opplaget er digitalabonnementer der leserne får tilgang til samme innhold på papir og nett.

LLA fremhever at papiravisene står seg godt samtidig avisene blir lest mer og mer på digitale plattformer.

– Det viktigste for lokalavisene er å tilby relevant og troverdig innhold i lokalsamfunnet, uavhengig av plattform. Godt journalistisk innhold og produktutvikling gjør lokalavisene til attraktive mediekanaler både for leserne og annonsørene, sier LLAs styreleder Tomas Bruvik i meldingen.