Se opptak av årets første møte i Pressens Faglige Utvalg

Syv åpne saker ble behandlet.

Publisert   Sist oppdatert