Kjell Aamot er konsernsjef i Schibsted. Foto: Birgit Dannenberg
Kjell Aamot er konsernsjef i Schibsted. Foto: Birgit Dannenberg

Schibsted-tiltak for en milliard

Underskudd på 684 millioner i fjor. Kraftige grep for å motvirke finanskrisen, men nekter å droppe utbytte.

Publisert Sist oppdatert

De dårlige tidene slo inn for fullt også for Schibsted mot slutten av 2008. Konsernet måtte tåle et driftsunderskudd på 100 millioner kroner i fjerde kvartal, når man regner inn regnskapene fra tilknyttede selskaper.

På grunn av store verdinedskrivninger på slutten av året, endte konsernet opp med et årsresultat før skatt på minus 684 millioner kroner, viser regnskapet som ble offentliggjort fredag morgen. I 2007 oppnådde Schibsted et overskudd før skatt på 1,0 milliard kroner.

Schibsteds omsetning økte med beskjedne 130 millioner kroner til 13,7 milliarder kroner i 2008 som helhet. Konsernet fikk et driftsresultat, før inntektene fra sine tilknyttede selskaper, på 895 millioner kroner. I 2007 var tilsvarende tall 1,0 milliarder kroner. Når man regner inn de tilknyttede selskapene, falt driftsresultatet fra 1,1 milliarder til 822 millioner kroner i 2008.

Les også: Slik skal Schibsted kutte

Store nedskrivninger

Den negative utviklingen i finansmarkedene gjør at Schibsted foretar nedskrivninger på hele 1,5 milliarder kroner i sine i bokførte verdier i fjerde kvartal. 1,3 milliarder er knyttet til rubrikkvirksomheten i Spania. Dette fører til et kvartalsunderskudd på hele 2,0 milliarder kroner, mot 177 millioner kroner i samme kvartal 2007.

Den negative økonomiske utviklingen for Norges største mediekonsern har fått alarmklokkene til å ringe for alvor. Konsernstyret vedtok torsdag å forsere arbeidet med tiltak som skal øke lønnsomheten. Fra før har Schibsted vedtatt omstillingstiltak som skal gi en effekt på 750 millioner kroner i 2009. Nå øker konsernstyret denne rammen til en milliard kroner.

«Schibsted gjør kraftige grep for å motvirke effekten av finanskrisen og sikre finansiell handlefrihet. Et omfattende lønnsomhetsprogram med samlet effekt på NOK 1 mrd. i 2009 er iverksatt», heter det i en pressemelding.

Harde slag

De ansatte i Schibsted-bedriftene er forberedt på harde slag om arbeidsplasser og ressurser til kvalitetsjournalistikk. De store Schibsted-eide regionavisene og Aftenposten har alle forberedt sine ansatte på nye kuttrunder, som følge av svak annonseinngang hittil i år. De ansatte i avisene er innkalt til allmøter i dag, for å bli informert om aktuelle tiltak. De kan komme til å omfatte permitteringer.

Også i VG arbeider ledelsen nå med å identifisere innsparingsmuligheter, men det er så langt ikke vært antydet nedbemanningstiltak.

Står fast på utbytte

Som følge av de harde økonomiske realitetene har sentrale tillitsvalgte i de norske Schibsted-bedriftene presset hardt på for å droppe det planlagte aksjeutbyttet for 2008.

Flertallet i konsernstyret har imidlertid vedtatt å anbefale generalforsamlingen å utbetale to kroner per aksje, som tilsvarer om lag 130 millioner kroner. For 2007 mottok aksjonærene seks kroner per aksje.

Restrukturering

Restruktureringskostnader i Bergens Tidende og Stavanger Aftenblad trekker ned resultatet i fjerde kvartal 2008 med til sammen 58 millioner kroner.

Schibsteds nettvirksomheter bidro i fjerde kvartal med 24 prosent av driftsinntektene i konsernet og hadde et positivt driftsresultat på 90 millioner kroner. Det er fire millioner kroner mindre enn samme periode i 2007, så også nettet merker de dårlige tidene.

Betydelige fall

»Økt arbeidsledighet og svake eiendomsmarkeder som følge av at finanskrisen har gått over i en realøkonomisk nedgangsperiode har ført til betydelige fall i rubrikkmarkedene på papir i alle Schibsteds markeder. Også rubrikkannonser på internett er rammet i form av svakere veksttakt, eller for enkelte kategorier tilbakegang», skriver Schibsted i pressemeldingen.

Powered by Labrador CMS